Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ ПРОВЕДЕ ЛЯТНА ШКОЛА ЗА УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2021-07-01

Между 29.06 и 02.07 в гр.Несебър се проведе Лятна школа за училищно приобщаване. Това е седмото издание на школата, която събира специалисти в сферата на приобщаващото образование от цялата страна. В събитието участие взеха експерти от Министерство на образованието  и науката, регионални управления по образованието и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Тази година в школата взеха участие 75 ресурсни учители, психолози, логопеди и други експерти в тази област.  Школата се откри от д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПППО-София-град и г-жа Благовеста Борчева, държавен експерт в МОН. По време на школата г-жа Благовеста Борчева представи проект "Подкрепа за приобщaващо образование, Дейност 1. Модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици: Разработване и прилагане на модел за функционална оценка". Участниците имаха възможност да задават въпроси и да получат повече информация за дейностите по проекта. Темите на школата бяха "Практикум за подкрепа и обучение на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието и проблемно поведение" с водещ д-р Цветомира Ангелова и "Съвременните тенденции в терапевтичната подкрепа‐ "мост" между терапия и приобщаващо образование" с водещ Анна Иванова.

Калина Христова и Лилия Кисьова от РЦПППО-София-град представиха „Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание на ученици със специални образователни потребности в първи гимназиален етап“ по Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ на МОН. Всички участници в школата получиха безплатно издание на методическото ръководство за адаптиране на учебно съдържание.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню