Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ участва в 45-то заседание на Националния съвет за закрила на детето

Публикувано на 2021-04-15

На 15.04.2021 г Националната асоциация на ресурсните учители участва в 45-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе онлайн. Основни точки в дневния ред бяха:

1. Отбелязване на 20 години от създаването на Държавната агенция за закрила на детето. Представени бяха основните етапи от създаването на законодателството и структурите в сферата на закрилата на детето. Специално вниамине беше отделено на приноса на различни партньори на ДАЗД при осъществяване на политиките за закрила на децата. НАРУ беше споменато с проектите и подкрепата на работещите в сферата на образованието по отношение на приобщаването на децата със СОП и създаването на инструменти за работа с деца в риск.

2. Представяне на „Бяла книга за детето“ – за постиженията през последните 10 години и настоящите предизвикателства пред политиките за детето.

3. Представяне на Стратегия на Европейския съюз за правата на детето 2021 – 2024 г., приета на 24 март, и на препоръката до Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето. Основен фокус в препоръките е свръзване и осигуряване на синергия между всички секторни политики, пряко и косвено свързани с правата и закрилата на децата. Това включва и засилване на мерките, насочени към минимализиране или преодоляване на всички препятствия пред децата, живеещи в уязвимост или риск.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

ЧЕСТИТ 24 МАЙ - ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА...

Публикувано на 2023-05-24

Уважаеми учители, Уважаеми ресурсни специалисти, Уважаеми деца и ученици, Честит 24 май – Национален...

Представители на НАРУ се срещнаха с учени и преподаватели от Университета...

Публикувано на 2023-05-23

В периода 16-19 май 2023 година, по покана на Доброволческата служба за образователно и социално приобщаване -...

Младежка мобилност в Анкара, Турция, през септември 2023 г.

Публикувано на 2023-05-22

Партньорството на НАРУ по проект Digiculture, Програма Еразъм+, Мобилност за младежи, дава възможност на 5...

Втори регионален семинар за членовете на НАРУ

Публикувано на 2023-04-28

Втори регионален семинар на членовете на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) се проведе в...

Регионален семинар в град Плевен

Публикувано на 2023-04-24

На 20.04.2023 г. в гр. Плевен, х-л „Балкан“, се проведе регионален семинар на членовете на НАРУ от...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

Меню