Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ участва в 45-то заседание на Националния съвет за закрила на детето

Публикувано на 2021-04-15

На 15.04.2021 г Националната асоциация на ресурсните учители участва в 45-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, което се проведе онлайн. Основни точки в дневния ред бяха:

1. Отбелязване на 20 години от създаването на Държавната агенция за закрила на детето. Представени бяха основните етапи от създаването на законодателството и структурите в сферата на закрилата на детето. Специално вниамине беше отделено на приноса на различни партньори на ДАЗД при осъществяване на политиките за закрила на децата. НАРУ беше споменато с проектите и подкрепата на работещите в сферата на образованието по отношение на приобщаването на децата със СОП и създаването на инструменти за работа с деца в риск.

2. Представяне на „Бяла книга за детето“ – за постиженията през последните 10 години и настоящите предизвикателства пред политиките за детето.

3. Представяне на Стратегия на Европейския съюз за правата на детето 2021 – 2024 г., приета на 24 март, и на препоръката до Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето. Основен фокус в препоръките е свръзване и осигуряване на синергия между всички секторни политики, пряко и косвено свързани с правата и закрилата на децата. Това включва и засилване на мерките, насочени към минимализиране или преодоляване на всички препятствия пред децата, живеещи в уязвимост или риск.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню