Национална асоциация на ресурсните учители

България

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“ 2019

Публикувано на 2019-11-10

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“, организирана от  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София град, съвместно с Национална асоциация на ресурсните учители се проведе на  08-09.11.2019 година в хотел Метрополитън, гр. София.

 В нея взеха участие около 230 участници - всички ангажирани със сърце и ум в каузата за добруването на всяко дете. Работата ни получи висока оценка от представителите на държавните институции, които поеха ангажимент приобщаващото образование да продължи да бъде във фокуса на държавните политики. Срещнахме се с много представители на висшите училища, които помагат за професионалното развитие на всички педагогически специалисти, работещи с деца , имащи нужда от подкрепа. Благодарни и горди сме, че много учители в детски градини и училища, много специалисти от центровете за подкрепа на приобщаващото образование споделиха изключително ценен опит от своята работа.

Националната конференция на Националната асоциация на ресурсните учители за 2019 година беше открита от Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката. От името на Министерството на образованието и науката обеща приобщаващото образование да остане в приоритетите на държавната политика.
Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, в поздравителен адрес, подчерта значението на работата на ресурсните учители и специалисти за превръщане на държавните политики в добри практики на детските градини и училищата.
Грета Ганчева - директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката, говори за значението на сътрудничеството между всички специалисти за доброто на децата.
Калоян Дамянов, Директор на РЦПППО София-град, подчерта значението на въвеждането на втори учител в класната стая и моделът на съвместно преподаване като една от най-успешните приобщаващи практики, доказали своята ефективност в редица страни по света.
Академичната подготовка на ресурсните учители бе основен акцент в изказването на доц. Пелагия Терзийска от факултета по педагогика към ЮЗУ „Неофит Рилски.
Мая Зафирова, директор на 140 СУ „Иван Богоров“ - град София, представи подходите на работа в училището, които гарантират приобщаване на всички деца.
Етичният кодекс на ресурсните учители представи Гергана Колчакова, Директор на РЦПППО Пазарджик.
Следобедните часове на Конференцията бяха структурирани в 3 работни секции
„Приобщаващи практики в детската градина и училище“, чиито основни акценти бяха: добри практики, идеи, проекти, подходи и методи, използвани за адаптиране на средата и успешното включване на всички деца в образователния процес.
„Академична подготовка на ресурсните учители“, чиито основни акценти бяха: съвременната университетска подготовка на ресурсните учители и на останалите педагогически специалисти в приобщаващото образование; световният и национален опит в обучението на специални педагози и ресурсни учители; академичните предизвикателства в подготовката на специалисти; взаимовръзката между академичното обучение на ресурсните учители и педагогическата практика.
„Професионален профил на ресурсния учител“, чиито основно акценти бяха: професионалните предизвикателства пред професията на ресурсния учител; основните аспекти от профила на приобщаващия учител: 1. Способности за оценка на различните възможности на учениците. 2. Подкрепа за всеки ученик. 3. Съвместна работа. 4. Лично професионално развитие.

Представените добрите подходи и практики ще бъдат публикувани в специален сборник, който ще направи възможно всеки от вас да се убеди, че когато има желание и се работи в сътрудничество с всички заинтересовани страни, могат да бъдат постигани изключителни резултати както за развитието на конкретните деца, така и за промяна на детските градини и училищата като организации и институции. 

НАРУ ще продължава да работи, за да може всичко направено да се популяризира, всичко желано да се случва, като в същото време се откриват нови възможности и хоризонти.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

GIAFF4ID - Електронен бюлетин - брой 2

Публикувано на 2024-04-02

https://drive.google.com/file/d/1cWBrGSDD5fC5Ebz6j73Ybyk6ybWEGgnc/view?usp=sharing

Образователни експерти от Северна Македония бяха на посещение в София

Публикувано на 2024-03-02

Група от образователни експерти от Северна Македония бяха на работно посещение в София. Визитата се проведе...

Зимна школа на НАРУ 2024

Публикувано на 2024-02-22

За поредна година Национална асоциация на ресурсните учители организира своето зимно издание на Школа за...

Ново методическо ръководство и ресурси за работа в начален етап по...

Публикувано на 2024-01-18

Екипът на проект SEN Power създаде методическо ръководство и онлайн платформа с ресурси за обучение по...

НАРУ участва в конференция за активно гражданство в Европа

Публикувано на 2023-12-06

На 05.12.2023 г. Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) взе участие във Валоризационна конференция...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Публикувано на 2023-08-04

Проект : KA220-YOU - Партньорства за сътрудничество, Младеж, Програма Еразъм+ Акроним: C-C-B-Y Начална дата на...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню