Национална асоциация на ресурсните учители

България

Новостите в програма "Еразъм +" за периода 2021-2027

Публикувано на 2021-04-06

На 25 март 2021 г. Европейската комисия прие първата годишна работна програма на Еразъм + 2021-2027. С бюджет от 26,2 милиарда евро (в сравнение с 14,7 милиарда евро за периода 2014—2020 г.), допълнен с около 2,2 милиарда евро от външни инструменти на ЕС, новата и преработена програма ще финансира проекти за мобилност с учебна цел и трансгранично сътрудничество за 10 милиона европейци от всички възрасти и всякакъв произход. Тя ще e по-приобщаваща и ще подкрепи екологичния и цифров преход, както е посочено в стратегията за Европейското образователно пространство. Програмата има за цел да даде отговори на новите предизвикателства в областта на училищното образование, професионалното обучение, висшето образование, обучението за възрастни, младежта и спорта.

Основните характеристики  на програмата Еразъм+ 2021-2027 са:

Приобщаващ Еразъм+: предоставяне на разширени възможности на хора с по-малко възможности, включително хора в неравностойно социално-икономическо положение, хора с увреждания, както и живеещите в селски и по-отдалечени райони. Новостите включват индивидуален и групов обмен за ученици и мобилности за възрастни. По-лесно ще кандидатстват по-малките организации- училища, младежки сдружения и спортни клубове, благодарение на малки партньорства и използването на опростени безвъзмездни средства. Програмата ще сътрудничи с трети държави, като надгражда успехите на предишната програма с обмен и проекти за сътрудничество по целия свят, разширявайки се в секторите на спорта и професионалното образование и обучение.

Цифров Еразъм+: Пандемията подчерта необходимостта от ускоряване на цифровия преход в образователните системи. Еразъм+ ще подкрепи развитието на цифрови умения в съответствие с плана за действие за цифрово образование. Ще се осигури висококачествено цифрово обучение и обмен чрез платформи като eTwinning, Gateway за училищно образование и Европейският младежки портал и ще бъдат насърчени стажовете в дигиталния сектор. Нови формати като смесени интензивни програми, ще позволят краткосрочната физическа мобилност в чужбина да бъде допълнена с онлайн обучение и работа в екип. Изпълнението на програмата ще бъде допълнително дигитализирано и опростено с пълното въвеждане на Европейската студентска карта.

Зелен Еразъм+: В съответствие с европейската Зелена сделка, програмата ще предложи финансови стимули за участниците, използващи екологосъобразни видове транспорт. Също така ще инвестира в проекти, насърчаващи осведомеността по проблемите на околната среда и ще улесни обмена, свързан със смекчаване на климатичната криза.

Еразъм+ за младите хора: DiscoverEU става неразделна част от Еразъм+ и дава възможност на 18-годишните да получат карта за железопътен транспорт, за да пътуват из Европа, да се учат от други култури и да споделят опит с други европейци. Еразъм+ също така ще подкрепя възможностите за обмен и сътрудничество чрез нови дейности за младежко участие, за да помогне на младите хора да се включат и участват в демократичния живот, повишавайки осведомеността относно споделените европейски ценности и основни права и обединявайки младите хора и лицата, вземащи решения на местно, национално и европейско ниво.

Усилията за устойчивост на Еразъм+ в контекста на пандемията ще мобилизират стотици хиляди училища, университети, институти за професионално обучение, учители, млади хора, младежки и спортни организации, гражданско общество и други заинтересовани страни. Програмата ще стимулира обмена на нови добри практики, които подобряват качеството и функционалността на образованието и обучението в цяла Европа.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню