Национална асоциация на ресурсните учители

България

Онлайн конференция: "Реакции на училищните екипи при кризисна интервенция в резултат на последици от COVID-19"

Публикувано на 2020-12-02

На 02.12.2020г. НАРУ проведе Онлайн конференция: "Реакции на училищните екипи при кризисна интервенция в резултат на последици от COVID-19". Основни лектори бяха психолозите: Младен Владимиров, Христо Монов и Мариана Банчева.
Някои от акцентите: Младен Владимиров обърна внимание за необходимостта кризисната интервенция да се осъществява от подготвени специалисти. Понякога бидейки в самата ситуация може да се получи вид „емоционално заразяване“ и вместо да помогнат, пряко въвлечените специалисти могат да попречат на разрешаване на кризата. Излишна емоционалност трябва да се избягва в такава ситуация. Христо Монов представи резултати от международно изследване, според което хората, които са в състояние на стрес са 65% по-податливи на COVID-19 от останалите. Той запозна участниците с конкретни случаи на кризисна интервенция от 1999г. до днес. Специалистът наблегна на това, че от кризисните психолози винаги има свръх очаквания и затова е важно да излъчват спокойствие и в най-тежкия момент. Те трябва да могат да се поставят на мястото на хората, преживели събитието.
Засегнатите лица в кризата трябва да могат да се върнат колкото се може по-бързо към обичайните си дейности. Този принцип винаги работи. Кризисната интервенция не е психотерапия и не трябва да бъде такава.
Мариана Банчева направи обобщение на постъпилите предложения, които ще бъдат адресирани до Министерство на образованието и науката и са свързани с необходимостта от допълнителни обучения на училищните психолози за работа в условията на криза, както и предложения за ясно структуриране на професионалните отговорности в такава ситуация на педагогическите съветници, училищните психолози и необходимостта от училищни консултанти.
Поради големия интерес към онлайн конференцията на НАРУ планираме следващи такива събития по актуални теми в образователната сфера.
Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню