Национална асоциация на ресурсните учители

България

Подобряване на уменията за социално-емоционално учене на ученици на възраст 6-13 г. чрез Майнкрафт (SELsMINE)

Публикувано на 2022-06-29

Абревиатура: SELsMINE

Стартова дата: 01.05.2022

Крайна дата: 31.05.2024

Проектът SELsMINE 2021-2-PL01-KA220-SCH-000051335 е финансиран по програма "Еразъм +".

Пандемията от COVID-19 засегна повече от 1,6 милиарда деца и младежи в 161 държави поради затваряне на училища. Това са близо 80% от учениците в света. По-късното започване на учебната година или пълното ѝ прекъсване наруши живота на много деца, техните родители и учители. Може да се направи много, за да се намали поне донякъде негативното въздействие на пандемията чрез стратегии за дистанционно обучение. Поддържането на ангажираността на децата е от решаващо значение. Ходенето на училище е не само за изучаване на математика, хуманитарни и природни науки, но и за социални взаимоотношения, сътрудничество и взаимодействия между връстници. [U1] Става дума за това да се научиш да бъдеш гражданин и да развиваш социални умения. Учениците се нуждаят от възможности за развитие на умения за социално-емоционално учене (СЕУ), които не само подобряват академичните постижения, но също така повишават емпатията, намаляват депресията и стреса по време на тези трудни времена на социална изолация и са много ефективни при работа по  инициативи като борба с тормоза, насърчаване на разнообразието и приобщаването, както и специално образование. Училищата, обаче, често се борят да намерят начини да интегрират подобряването на уменията за СЕУ в своите учебни програми за електронно обучение. СЕУ набляга на овладяването на 5 основни умения, които подготвят учениците за социален успех, както и повишават академичните постижения. Това са:

 

– Самосъзнание

-  Самоуправление

– Социална осведоменост

– Ефективно общуване

– Отговорно вземане на решения

 

Обичайната практика в повечето страни е да се използват всички възможни средства и начини за организиране на дистанционно обучение, които съществува днес, като например: инструменти за управление на обучението, видео разговори, форуми и т.н., за да се гарантира, че учебните материали, видеоклипове, уроци и други ресурси са достъпни за учениците. Но също така телевизията, игрите, мобилните телефони и социалните мрежи могат да осигурят нов ефективен подход към дистанционното обучение по отношение на поддържането на социалните взаимоотношения и взаимодействията между връстници.

 

Целеви групи:

Учители в предучилищна и начална степени на образование

Училища и образователни институции

Заинтересовани страни в образованието/политици, които участват във вземането на решения за включването на предметите, обхванати от училищните програми

По проекта ще бъдат разработени:

  1.        Базиран на доказателства Наръчник за предоставяне на СЕУ в Майнкрафт – включва дейностите за идентифициране, концептуализиране и разработване на ръководство стъпка по стъпка, което ще подкрепи обучаващите да предоставят СЕУ-умения, насърчавани чрез игровата среда в Майнкрафт
  2.        Образователен модул за СЕУ в Майнкрафт – има за цел да осигури необходимите цифрови ресурси, които ще бъдат използвани от преподавателите съгласно Наръчника за предоставяне на СЕУ

Партньори:

DANMAR COMPUTERS SP ZOO – ЖЕШОВ, Полша (координатор)

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – ВАЛЯДОЛИД, Испания

ASSERTED KNOWLEDGE OMORRYTHMOS ETAIREIA – ИЛИУПОЛИ, Гърция

ATERMON B.V. – РОТЕРДАМ, Холандия

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ – СОФИЯ, България

EPI FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – ВАРШАВА, Полша

 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Финална среща в Исландия по проект BE-CHILD

Публикувано на 2022-11-08

Университетът HASKOLI ISLANDS и детска градина HEISULEIKSKOLINN KROKUR, Исландия бяха домакини на финалната международна...

Проект “SENPower” 28.09.2022

Публикувано на 2022-10-13

На 28.09.2022 г. се проведе първоначалната среща на партньорите по проект “SENPower”. Срещата беше между...

Двудневна кръгла маса „Нови перспективи в приобщаващото образование“ се...

Публикувано на 2022-09-23

На 20 и 21 септември 2022г. се проведе двудневна кръгла маса организирана от Регионален център за подкрепа на...

УЧАСТНИЦИ ОТ 9 СТРАНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ...

Публикувано на 2022-09-10

На 07.09.2022 г. НАРУ организира в София ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР за представяне и оценка на резултатите от Проекта:...

ПРОЕКТ STEAM4SEN – ПОСЛЕДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

Публикувано на 2022-08-10

В периода 25 – 26 юли 2022 година в Малта се проведе последната работна среща на партньорите по проект STEAM4SEN....

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: ИГРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АФЕКТИВНОСТТА ПРИ МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ...

Публикувано на 2022-10-14

Абревиатура: GIAff4ID Стартова дата: 01.10.2022 Крайна дата: 30.11.2024 Проект GIAff4ID KA220-YOU-B21C7023 e финансиран...

Проект: SENPower

Публикувано на 2022-09-27

Абревиатура: SENPower Стартова дата: 01.09.2022 Крайна дата: 31.08.2025 Проектът SEN Power project...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-09-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080491 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

Подобряване на уменията за социално-емоционално учене на ученици на...

Публикувано на 2022-06-29

Абревиатура: SELsMINE Стартова дата: 01.05.2022 Крайна дата: 31.05.2024 Проектът SELsMINE 2021-2-PL01-KA220-SCH-000051335 е...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Меню