Национална асоциация на ресурсните учители

България

Подобряване на уменията за социално-емоционално учене на ученици на възраст 6-13 г. чрез Майнкрафт (SELsMINE)

Публикувано на 2022-06-29

Абревиатура: SELsMINE

Стартова дата: 01.05.2022

Крайна дата: 31.05.2024

Проектът SELsMINE 2021-2-PL01-KA220-SCH-000051335 е финансиран по програма "Еразъм +".

Пандемията от COVID-19 засегна повече от 1,6 милиарда деца и младежи в 161 държави поради затваряне на училища. Това са близо 80% от учениците в света. По-късното започване на учебната година или пълното ѝ прекъсване наруши живота на много деца, техните родители и учители. Може да се направи много, за да се намали поне донякъде негативното въздействие на пандемията чрез стратегии за дистанционно обучение. Поддържането на ангажираността на децата е от решаващо значение. Ходенето на училище е не само за изучаване на математика, хуманитарни и природни науки, но и за социални взаимоотношения, сътрудничество и взаимодействия между връстници. [U1] Става дума за това да се научиш да бъдеш гражданин и да развиваш социални умения. Учениците се нуждаят от възможности за развитие на умения за социално-емоционално учене (СЕУ), които не само подобряват академичните постижения, но също така повишават емпатията, намаляват депресията и стреса по време на тези трудни времена на социална изолация и са много ефективни при работа по  инициативи като борба с тормоза, насърчаване на разнообразието и приобщаването, както и специално образование. Училищата, обаче, често се борят да намерят начини да интегрират подобряването на уменията за СЕУ в своите учебни програми за електронно обучение. СЕУ набляга на овладяването на 5 основни умения, които подготвят учениците за социален успех, както и повишават академичните постижения. Това са:

 

– Самосъзнание

-  Самоуправление

– Социална осведоменост

– Ефективно общуване

– Отговорно вземане на решения

 

Обичайната практика в повечето страни е да се използват всички възможни средства и начини за организиране на дистанционно обучение, които съществува днес, като например: инструменти за управление на обучението, видео разговори, форуми и т.н., за да се гарантира, че учебните материали, видеоклипове, уроци и други ресурси са достъпни за учениците. Но също така телевизията, игрите, мобилните телефони и социалните мрежи могат да осигурят нов ефективен подход към дистанционното обучение по отношение на поддържането на социалните взаимоотношения и взаимодействията между връстници.

 

Целеви групи:

Учители в предучилищна и начална степени на образование

Училища и образователни институции

Заинтересовани страни в образованието/политици, които участват във вземането на решения за включването на предметите, обхванати от училищните програми

По проекта ще бъдат разработени:

  1.        Базиран на доказателства Наръчник за предоставяне на СЕУ в Майнкрафт – включва дейностите за идентифициране, концептуализиране и разработване на ръководство стъпка по стъпка, което ще подкрепи обучаващите да предоставят СЕУ-умения, насърчавани чрез игровата среда в Майнкрафт
  2.        Образователен модул за СЕУ в Майнкрафт – има за цел да осигури необходимите цифрови ресурси, които ще бъдат използвани от преподавателите съгласно Наръчника за предоставяне на СЕУ

Партньори:

DANMAR COMPUTERS SP ZOO – ЖЕШОВ, Полша (координатор)

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID – ВАЛЯДОЛИД, Испания

ASSERTED KNOWLEDGE OMORRYTHMOS ETAIREIA – ИЛИУПОЛИ, Гърция

ATERMON B.V. – РОТЕРДАМ, Холандия

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ – СОФИЯ, България

EPI FIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – ВАРШАВА, Полша

 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

GIAFF4ID - Електронен бюлетин - брой 2

Публикувано на 2024-04-02

https://drive.google.com/file/d/1cWBrGSDD5fC5Ebz6j73Ybyk6ybWEGgnc/view?usp=sharing

Образователни експерти от Северна Македония бяха на посещение в София

Публикувано на 2024-03-02

Група от образователни експерти от Северна Македония бяха на работно посещение в София. Визитата се проведе...

Зимна школа на НАРУ 2024

Публикувано на 2024-02-22

За поредна година Национална асоциация на ресурсните учители организира своето зимно издание на Школа за...

Ново методическо ръководство и ресурси за работа в начален етап по...

Публикувано на 2024-01-18

Екипът на проект SEN Power създаде методическо ръководство и онлайн платформа с ресурси за обучение по...

НАРУ участва в конференция за активно гражданство в Европа

Публикувано на 2023-12-06

На 05.12.2023 г. Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) взе участие във Валоризационна конференция...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Публикувано на 2023-08-04

Проект : KA220-YOU - Партньорства за сътрудничество, Младеж, Програма Еразъм+ Акроним: C-C-B-Y Начална дата на...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню