Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА

Публикувано на 2017-01-29

Съгласно указанията на МОН във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на Наредбата за приобщаващото образование, директорите на училищата и детските градини в цялата страна са длъжни да осигурят специалисти за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца, които са оценени, че имат такива потребности.  С влизането на новите финансови стандарти от м. януари тази година директорите на училищата и детските градини ще получават и финансиране за предоставянето на тази допълнителна подкрепа. В тази връзка вече над 150 ресурсни учители преминаха на работа в детските градини и училищата.  Процесът по преминаване ще продължава през цялата учебна година, като идеята е да се осигури ресурсно подпомагане на място и да се повишат часовете квалифицирана помощ, която получават децата.

Най-голям брой прехвърлени ресурсни учители има в София-51, следвани от Пловдив-24, Смолян-23, Стара Загора-18, Варна – 16, Перник – 16

При обсъждането на осъществяването на прехода на преминаването на учителите от Регионалните центрове към училищата бяха констатирани следните проблеми:

- при осъществяването на преход на ресусните учители от Регионалните центрове за приобщаващо образование в детските градини и училищата съгласно влезлия в сила закон за предучилищно и училищно образование се констатира, че на много места ресурсните учители биват принуждавани да работят със значително по-големи групи деца от досегашните – групите на места достигат над 15-20. Това Води до спад в часовете индивидуална работа с децата и понижава качеството на предоставяната допълнителна подкрепа. НАРУ призовава за нормативни промени в посока регламентиране на максимален брой на деца  в групата на ресурсен учител до 10.

- НАРУ констатира, че на много места в страната се назначават ресурсни учители без нужната правоспособност. Ние предлагаме да се завиши контролът при назначаването на ресурсни учители и да се субсидира допълнителна квалификация на желаещите да придобият тази правоспособност.

- Констатирахме, че много от ресурсните учители се назначават в училищата на минимална учителска заплата, въпреки че до този момент са получавали по-високо възнаграждение според дългия си професионален опит и квалификация към Регионалните центрове.

- При изпълнението на наредбата за приобщаващото образование се отбелязва липса на достатъчна информация в училищните екипи за диференциация между обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. НАРУ предлага МОН да осигури специален наръчник за работа на екипите за подкрепа на личностно развитие в училищата и детските градини.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Работна среща в РЦПППО-София-град във връзка с проект BEST BONDS

Публикувано на 2022-01-19

НАРУ беше домакин на работна среща по проекта BEST BONDS. Той цели подобряване на образованието за възрастни,...

Приключи обучение за медиите по проект "Знания за правата на човека".

Публикувано на 2022-01-18

10 представители на медиите завършиха обучението си по проект "Знания за правата на човека". Участниците...

Онлайн среща по проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

Проведе се първата за новата 2022 год. онлайн среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE(A)M образование на...

Видеа за практически дейности по STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Представители на НАРУ участваха в общо събрание на международна мрежа "CONNECT"

Публикувано на 2021-12-15

На 14.12.2021 год. проведе общо събрание на "CОNNECT International"- международна мрежа на неправителствени организации,...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Меню