Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА

Публикувано на 2017-01-29

Съгласно указанията на МОН във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на Наредбата за приобщаващото образование, директорите на училищата и детските градини в цялата страна са длъжни да осигурят специалисти за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца, които са оценени, че имат такива потребности.  С влизането на новите финансови стандарти от м. януари тази година директорите на училищата и детските градини ще получават и финансиране за предоставянето на тази допълнителна подкрепа. В тази връзка вече над 150 ресурсни учители преминаха на работа в детските градини и училищата.  Процесът по преминаване ще продължава през цялата учебна година, като идеята е да се осигури ресурсно подпомагане на място и да се повишат часовете квалифицирана помощ, която получават децата.

Най-голям брой прехвърлени ресурсни учители има в София-51, следвани от Пловдив-24, Смолян-23, Стара Загора-18, Варна – 16, Перник – 16

При обсъждането на осъществяването на прехода на преминаването на учителите от Регионалните центрове към училищата бяха констатирани следните проблеми:

- при осъществяването на преход на ресусните учители от Регионалните центрове за приобщаващо образование в детските градини и училищата съгласно влезлия в сила закон за предучилищно и училищно образование се констатира, че на много места ресурсните учители биват принуждавани да работят със значително по-големи групи деца от досегашните – групите на места достигат над 15-20. Това Води до спад в часовете индивидуална работа с децата и понижава качеството на предоставяната допълнителна подкрепа. НАРУ призовава за нормативни промени в посока регламентиране на максимален брой на деца  в групата на ресурсен учител до 10.

- НАРУ констатира, че на много места в страната се назначават ресурсни учители без нужната правоспособност. Ние предлагаме да се завиши контролът при назначаването на ресурсни учители и да се субсидира допълнителна квалификация на желаещите да придобият тази правоспособност.

- Констатирахме, че много от ресурсните учители се назначават в училищата на минимална учителска заплата, въпреки че до този момент са получавали по-високо възнаграждение според дългия си професионален опит и квалификация към Регионалните центрове.

- При изпълнението на наредбата за приобщаващото образование се отбелязва липса на достатъчна информация в училищните екипи за диференциация между обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. НАРУ предлага МОН да осигури специален наръчник за работа на екипите за подкрепа на личностно развитие в училищата и детските градини.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню