Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЦПО ЗА РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Публикувано на 2015-03-27

Във връзка с разпространена позиция на Център за приобщаващо образование (ЦПО), относно възраженията им Ресурсните центрове да бъдат преструктурирани в Регионални центрове за приобщаващо образование, НАРУ започва национално допитване във всички свои структури и обществени срещи с родители на деца, които ползват ресурсно подпомагане. Според нас позицията на ЦПО не само, че не отразява решимостта за реформа в нашата сфера, но тя рискува да се върнем стъпка назад. Абсолютно тенденциозно се измества необходимостта да се гарантира оценка на децата със специални потребности и респективно ползване на ресурсно подпомагане в широк спектър от случаи на деца и ученици. Имамe всички основания да считаме, че това е неслучайно поведение на една неправителствена организация получила 1,283,000 лв. за реализиране на програма за деца със специални образователни потребности.Считаме, че дължи публичен отговор и разясняване за експертизата, която е ползвала и продължава да ползва в потвърждение на данните си. Какъв брой деца са обхванати от тази програма и каква подкрепа са получили децата и техните родители срещу тази не малка сума? Абсолютно необходимо е да се гарантира продължителна, експертна и подкрепяща оценка на децата, които имат потребност от ресурсно подпомагане, за да се реализира приобщаващо образование.Концепцията за развитие на Регионални центрове за приобщаващо образование цели да гарантира, че всяко едно българско дете, което има нужда от ресурсно подпомагане ще получи качествено образователно оценяване на неговите потребности. Английският термин Inclusive Education и неговите преводи на български език "приобщаващо образование" и "включващо обучение" не са основание, за която и да е частна организация да претендира за права върху този феномен в образователната реалност. Почти всички страни в развитите общества са изградили институционални механизми за гарантиране на обективено и експертно оценяване на образователните потребности. НАРУ е абсолютно против възпрепятстването на развитието на нашата страна в тази посока и ще търси всички възможни средства против това.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню