Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2015-10-04

ПОЗИЦИЯ

 

на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Относно: Приемането на Закон за предучилищното и училищното образование

 

Законът за предучилищното и училищното образование е дългоочакван и важен за цялата системата на средното образование, но и също така за цялото българско общество.

НАРУ участваше активно от самото начало на създаването на законопректа и в съпътстващите го дискусии и дебати.

Удволетворени сме, че голяма част от нашите опасения намериха своето естествено решение в приетия закон от Народното събрание. Това стана възможно благодарение на съвместната ни работа и комуникация с народните представители от ГЕРБ, РБ, БСП, ПФ, ДПС и БДЦ, родителски и граждански организации, учители, експерти и т.н . Много често българските политици биват критикувани основателно, но си струва да се отбележи, че по този закон имаше много конструктивен дебат и затова вероятно се стигна до този компромисен текст.

 

Като специализирана организация в сферата на образователното включване и благосъстоянието на децата и учениците със специални образователни потребности изказваме удовлетворенoст от няколко основни момента:

-Създването на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) гарантира приемственост на сериозната практика и експертиза на ресурсните центрове от една страна, и от друга осигурява държавната подкрепа при реализирането на приобщаващо образование.

-Структурирането на Регионален екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности ще доведе до радикално нов подход при оценяването на специалните образователни потребности, много по-задълбочена и всеобхватна от формалната оценка на сегашните ЕКПО към РИО в цялата страна.

-Делегирането на отговорности на училищните екипи за личностно развитие ще допренесе за затвърждаване на водещата роля на училището като място за приобщаване на всички деца, независимо от тяхното различие;

-Отдавна беше необходима реформа в сферата на специалните училища и решителната стъпка за преструктуриране на помощните училища в центрове за специална образователна подкрепа осигурява възможност за нова перспектива пред специалното образование в страната;

-Регламентирането на допълнителна образователна подкрепа като възможност за осъществяването й  в училище, но и търсене на такава извън него, осигурява възможност за многообразие и качествено подпомагане в интерес на всяко дете и в зависимост от специфичните му потребности.

-Продължаване на предоставянето на ресурсно подпомагане от регионалните центрове за подкрепа на процеса за приобщаващо образование в училищата и детските градини с недостатъчен брой деца с такива потребностиза създаване на самостоятелна група гарантира равен достъп до образование във всяко населено място, независимо от местоположение и обхват на учебното заведение;

Наред с безспорните достижения на новия закон, бихме искали да насочим общественото вниманието върху следните важни въпроси, които ще поставим и по време на обсъждането на държавните образователни стандарти:

- От изключително важно значение за нашата общност е да се запазят по места ресурсните учители, които осъществяват ресурсно подпомагане в училищата и детската градина до този момент. Изградените трайни взаимоотношения и доверие с децата и родителите са ключови за образователното приобщаване. В тази връзка разчитаме на МОН и ще настояваме за изготвяне на методически указания към РУО и училищната система за гарантиране на присъствието на именно тези хора, които проправиха пътя за осъществяване на образователна подкрепа и включване;

-Считаме за излишно регионалният екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности да се оглавява от експерт от РУО. В голямата си част тези експерти са твърде натоварени с административни тежести и не биха могли ефективно да изпълняват тази роля предвид тежестта на новата комплексна образователна оценка;

-В рамките на първата година от реализацията на новия закон считаме за необходимо да се обособи Национален център за подкрепа на приобщаващото образование като национално звено за координация, методическа подкрепа и изследвания в сферата на приобщаващото образование към Министъра на образованието и науката.

Въпреки посочените препоръки, считаме, че законът поставя много добра основа за продължаване на развитието на училищното приобщаване и нашата организация се ангажира да подпомага в цялост този процес. Бихме искали да изкажем благодарност към Комисията по образование и наука в Народното събрание и политическотото ръководство на Министерство на образованието и науката за многото усилия, които положиха, за изготвянетона този безспорно значим закон за нашата страна.

 

НАРУ

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню