Национална асоциация на ресурсните учители

България

Позиция на НАРУ в подкрепа на децата и учителите от Украйна

Публикувано на 2022-03-01

ДО АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ АКАД. ДЕНКОВ,

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е най-голямата неправителствена организация на специалисти, работещи в сферата на приобщаващото образование в България. На 28.02.2022г., на заседание на Управителния съвет на организацията, бяха разгледани тревожните сигнали, които пристигат в нашата страна по отношение на развитието на военната криза в Украйна. Бихме искали да призовем Министерство на образованието и науката чрез своите структури да се включи активно в подкрепата на деца и ученици от украински семейства, които пристигат в нашата страна в резултат на военните действия в родината им.

Предлагаме това да се осъществи чрез следните дейности:

1. Да се организира психологическа подкрепа и насочвания към занимания по интереси в системата на предучилищното и училищното образование.

2. Да се разкрият допълнителни щатни места за украински педагогически специалисти като помощници на учителя за ученици със специални образователни потребности. Това би могло да се осъществи чрез Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, които да организират краткосрочни обучения за тях. В нашата страна се обучават над 25000 ученици със специални образователни потребности и отдавна на фокус е необходимостта от повече помощници на учителя, които са недостатъчни към този момент.

3. Чрез Регионалните управления на образованието да се проучи възможността за използване на ученическите общежития в страната за настаняване на семейства с ученици от Украйна.

4. Да се организира информационна кампания за събиране на нови дрехи и обувки, учебни пособия, хигиенни материали и играчки за деца от Украйна от българските училища.

5. Да се създаде работна група към МОН за координация на подкрепата на деца и семейства от Украйна, пристигащи в страната.

Ние, членовете на управителния съвет на НАРУ, считаме, че проявата на солидарност в този труден момент за наша съседна държава е ключов за всички нас.

Управителен съвет на НАРУ

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню