Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПОЗИЦИЯ НА НАРУ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ЗАКОН ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕСЕН В 43-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Публикувано на 2014-12-05

ПОЗИЦИЯ

на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)– България

 

Относно: Проект на закон за предучилищното и училищно образование внесен от група народни представители на 21.11.2014г. в 43-тото Народно събрание

 

НАРУ е най-голямата професионална неправителствена организация на специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности в страната.

С тревога следим последните коментари и действия  от вносителите на законопроекта за предучилищно и училищно образование, които въпреки отправените от нас предложения в последните 3 години не са взели  предвид нашите принципни професионални позиции.

Всичко това налага ясно да заявим:

1.Настояваме в проекта на закон за средно образование ресурсните центрове да останат държавна отговорност като специализирани обслужващи звена на територията на всяка административна област. Считаме, че с това ще се гарантира достъпа до професионална специализирана подкрепа във всички населени места и общини на страната. Предлаганият проект на закон предвижда ресурсните центрове да бъдат преструктурирани в общински центрове с неясни отговорности и възможности за съществуване. Така например малките общини в цялата страна няма да имат капацитет за изграждането на такива специализирани звена, с което ще се ограничи възможността за адекватно ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, живеещи в тези общини.

2. Настояваме да се изгради ясна система за оценка на специалните образователни потребности на децата и предоставянето на ресурсно подпомагане от страна на ресурсните центрове, които да се изградят като модерни звена за постоянна подкрепа и консултуране на училищните екипи. Включително предлагаме да се изградят екипи за кризисна интервенция за случаи на насилие на деца с увреждания в самите ресурсни центрове, като единствени специализирани звена в тази система.

3.Изразяваме готовност да участваме във всякакви работни формати при формирането на държавни образователни стандарти по отношение на осигуряването на пълноценното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.

4.Настояваме за ясни гаранции за статута на ресурсните учители и специалисти, като се осигури възможност за допълнителна квалификация и кариерно развитие. Дори и в големи областни градове (напр.София), професията ни не е от най-привликателните за млади специалисти поради ниско заплащане и голяма натовареност.

5.Подчертаваме важността да се осигури възможност настоящите помощни училища в страната да се преструктурират в модерни специални училища за деца с интелектуални затруднения и множество увреждания, които съществуват в целия Европейски съюз. Децата с интелектуални затруднения имат право на достъп до образование в училищна среда. Ние изказваме готовност да осигурим съдействие в тази посока с нашите международни контакти и експертиза.

6.НАРУ подкрепя усилията на Министерство на образованието и науката за иницииране на повече възможности за обществено обсъждане на този законопроект, който има важно значение за цялата училищна система.

7.НАРУ ще търси всички възможности, разрешени от закона, за да настоява за отразяване на професионалните виждания на цялата ни общност, които имат значение за качеството на образователното включване на всички деца и ученици.

ПОЗИЦИЯТА НА НАРУ СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ

1. Ресурсен център-София-град           

2.Ресурсен център-София-област

3.Ресурсен център-Бургас

4.Ресурсен център-Варна

5.Ресурсен център-Благоевград

6.Ресурсен център-Велико Търново

7.Ресурсен център-Видин

8. Ресурсен център-Враца

9. Ресурсен център-Габрово

10. Ресурсен център-Кърджали

11. Ресурсен център-Кюстендил

12. Ресурсен център-Ловеч

13. Ресурсен център-Монтана

14. Ресурсен център-Пазарджик

15. Ресурсен център-Перник

16. Ресурсен център-Плевен

17. Ресурсен център-Пловдив

18. Ресурсен център-Разград

19. Ресурсен център-Русе

20. Ресурсен център-Силистра

21. Ресурсен център-Сливен

22. Ресурсен център-Смолян

23. Ресурсен център-Стара Загора

24. Ресурсен център-Добрич

25. Ресурсен център-Търговище

26. Ресурсен център-Хасково

27. Ресурсен център-Шумен

28. Ресурсен център-Ямбол

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню