Национална асоциация на ресурсните учители

България

Позиция от Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Публикувано на 2023-09-07

Във връзка с постъпили сигнали за отказ на някои директори на центрове за подкрепа за личностното развитие и специални училища да увеличат заплатите на работещите кинезитерапевти, ерготерапевти и рехабилитатори, НАРУ, като най-голяма професионална организация на работещи с деца със специални образователни потребности, изразява следната позиция: 

Увеличението на учителските заплати от 01 януари 2023г. е напълно закономерно и обосновано, но е редно да бъде придружено и с увеличение на заплатите на кинезитерапевтите, ерготерапевтите и рехабилитаторите, които работят  с деца със специални образователни потребности в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните звена по следните причини:

1. Кинезитерапевтите, ерготерапевтите и рехабилитаторите играят ключова роля в подпомагането на децата със специални образователни потребности за постигане на оптимално физическо, психологическо и социално развитие. Техните умения и професионализъм са от съществено значение за приобщаващото образование на тези деца.

2. Работата на кинезитерапевтите, ерготерапевтите и рехабилитаторите изисква специализирани знания и умения, както и непрекъснато професионално развитие. Те трябва да са в състояние да съобразяват индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик и да изготвят персонализирани програми за тяхното развитие. Това изисква допълнително обучение и експертиза.

3. В образователната система има недостиг на кинезитерапевти, ерготерапевти и рехабилитатори. Увеличаването на заплатите им може да помогне за привличането на повече специалисти в тази област и да насърчи съществуващите да останат в системата на образованието. Това ще осигури по-добро обслужване на децата със специални образователни потребности и ще подобри качеството на приобщаващото образование.

4.Увеличаването на заплатите на кинезитерапевтите, ерготерапевтите и рехабилитаторите ще бъде признание за техния важен принос в образованието и грижата за децата със специални потребности. Това ще ги мотивира да продължат да се развиват и да постигат все по-добри резултати в работата си.

5. Учителите получават увеличение на заплатите с цел подобряване на тяхното материално положение и мотивация. Специалистите, които работят с деца със специални образователни потребности, заслужават същото признание и повишение на заплатите си, особено като се има предвид сложността и спецификата на техните задачи.

В заключение НАРУ подчертава, че увеличението на заплатите на кинезитерапевтите, ерготерапевтите и рехабилитаторите, които работят в образователните институции с деца със специални образователни потребности, е редно и необходимо. Това ще признае и оцени техния важен труд, ще подобри качеството на образованието за децата и ще помогне за задържането на квалифицирани специалисти в системата на образованието, с които в екип работят ресурсните и общообразователните учители ежедневно. 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Среща по проект „АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С...

Публикувано на 2024-05-10

На 9 и 10 май в гр. Келце, Полша се проведа среща по проект „АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С...

GIAFF4ID - Електронен бюлетин - брой 2

Публикувано на 2024-04-02

https://drive.google.com/file/d/1cWBrGSDD5fC5Ebz6j73Ybyk6ybWEGgnc/view?usp=sharing

Образователни експерти от Северна Македония бяха на посещение в София

Публикувано на 2024-03-02

Група от образователни експерти от Северна Македония бяха на работно посещение в София. Визитата се проведе...

Зимна школа на НАРУ 2024

Публикувано на 2024-02-22

За поредна година Национална асоциация на ресурсните учители организира своето зимно издание на Школа за...

Ново методическо ръководство и ресурси за работа в начален етап по...

Публикувано на 2024-01-18

Екипът на проект SEN Power създаде методическо ръководство и онлайн платформа с ресурси за обучение по...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Публикувано на 2023-08-04

Проект : KA220-YOU - Партньорства за сътрудничество, Младеж, Програма Еразъм+ Акроним: C-C-B-Y Начална дата на...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню