Национална асоциация на ресурсните учители

България

Препоръки за полити по проект IE+

Публикувано на 2020-12-08

Пречките пред приобщаващото образование могат да бъдат открити във всички аспекти на училището, в общностите, но и в местните и националните политики. Някои от тези пречки възникват при взаимодействието между учащите и това какво и как им се преподава.
Изследователската работа по проект IE+ имаше за цел да постигне разбиране за развитието на децата с увреждания в училище и проблемите при осъществяването на политиките за приобщаващо образование. Обществата ни се характеризират с разнообразие, ето защо е важно да се обръща внимание на историята и контекста на образователните системи, политики и практики във всяка отделна страна. И внимавайки да не се стигне до прекомерно опростяване на културата и контекста във всяка страна, или до директно сравняване на развитието, през което е преминала всяка една държава по пътя си към приобщаващо образование, изследователската работа по проект IE+ е набелязала няколко общи пречки, които възпрепятстват напредъка на различните страни членки на ЕС по пътя им към приобщаващо образование. Те се явяват на всички нива на образователната система и в най-честия случай се открояват най-много при преминаването на ученика от едно образователно ниво към друго. 

Във финалния документ "Препоръки за политики" по проекта:" "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"/ IE + може да научите повече за идентифицираните пречки и препоръките за тяхното преодоляване.

Партньорите по проекта са:

- Координатор: Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания ЕАSPD/ Белгия, 

- Inclusive Europe/ Белгия,

- Национална асоциация на ресурсните учители /България 

- University of Salamanca’s Institute on Community Integration (INICO)/Испания , 

- Ghent University the Department of Special Needs Education /Белгия.

-Kentro Koinonikis Frontidas Atomon Me Noitiki Ysterisi (ESTIA)/ Гърция

- C.E.C.D. Mira Sintra/Португалия

Проектът се реализира по ключова дейност 3 на програма „Еразъм +“.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню