Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПРОЕКТ: ИГРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АФЕКТИВНОСТТА ПРИ МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Публикувано на 2022-10-14

Абревиатура: GIAff4ID

Стартова дата: 01.10.2022

Крайна дата: 30.11.2024

Проект GIAff4ID KA220-YOU-B21C7023 e финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз

На 01.10.2022 г. НАРУ стартира работа по проект GIAff4ID, в партньорство с

      CRES Centro di Ricerche e Studi Europei - future business (Италия)

      Европейската Асоциация на доставчици на социални услуги за хора с увреждания European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (Белгия)

      Associacio Programes Educatius Open Europe (Испания)

      Zihinsel Yetersiz Cocuklari Yetistirme ve Koruma Vakfi (Турция)

      European Institute for Local Development (Гърция)

GIAff4ID е вдъхновен от необходимостта да се измести дискурсът около сексуалното образование за младежи с интелектуални затруднения. Всъщност сексуалността на хората с увреждания се обсъжда най-вече от гледна точка на темата за защита от злоупотреба и насилие, към които те са по-уязвими. Това със сигурност е важна дискусия, въпреки че е също толкова уместно да се гарантира, че младежи с интелектуални затруднения да могат да получат същото сексуално образование като техните връстници, защото това позволява интеграция в обществото и независимост в тази част от живота им.

GIAff4ID иска да разчупи стереотипите около сексуалното образование и афективността на младежи с интелектуални затруднения. Премахвайки бариерата около сексуалното образование за младежи с интелектуални затруднения, GIAff4ID ще покаже, че придобиването на независимост по отношение на избора на здрави сексуални или сантиментални връзки е не само възможно, но също така увеличава тяхното участието и ангажираността в живота на общността.

В контекста на този проект, истинското включване в обществото идва от създаването на системи, в които младежи с интелектуални затруднения се насърчават да вземат решения, свързани с това как се отнасят независимо към телата и емоциите си. Ключовият елемент, за да се гарантира това, е да се осигури висококачествено образование, разпространявайки информация по начин, който отчита различните способности и потребности от обучение. Този консорциум създаде проекта с идеята, че е важно не само да се споделят правилните материали, но и да се създаде съдържание, което може да се персонализира към различни възможности и може да се адаптира към различни среди и контекст.

В рамките на GIAff4ID ще бъдат разработени висококачествени материали за младежки работници, които искат да ангажират млади хора с интелектуални затруднения в сексуално и афективно образование и здраве. Като се има предвид наличието на различни способности за учене, съдържанието ще бъде разработено под формата на обучителни дейности, базирани на игри, придружени от учебни материали за тяхното прилагане, с цел насърчаване на приобщаването и информираността по темата.

Дейностите ще се основават на изследвания и теренни проучвания, които ще включват различни заинтересовани страни. В началната фаза на проекта ще се проведат интервюта, събиране на добри практики, онлайн проучвания и разработване на учебни дейности по темата за сексуално и афективно образование, базирани на игри. Събирането на ресурси ще бъде документирано в национален и европейски доклад и ще бъдат тествани по време на пилотната фаза под формата на лаборатории.

Резултатите от проекта ще произтичат от три работни пакета:

Наръчник с насоки за младежки работници въз основа на интервюта с младежи с интелектуални затруднения.

Сборник за доби практики с игри и материали за инструкция за приложение.  Разработениете материали по проекта ще бъдат обединени и представени като комплект за обучение за целевите групи на GIAff4ID.

Всички материали ще бъдат преведени и достъпни на националните езици на всички партньори.

Проектът GIAff4ID е насочен към младежки работници и асоциации на младежки работници, ангажирани с младежи с интелектуални затруднения. По-специално, ние търсим младежки работници, които участват с тях в неформални дейности и които искат да се доближат до темата за сексуално образование и афективност.

Освен това конкретните резултати от GIAff4ID могат да бъдат адаптирани, за да се използват и от семейства или лица, които се грижат за младежи с интелектуални затруднения, които са вторичната целева група на проекта. Традиционно ролята на семейството или на основните лица, които се грижат за тях, е да представят теми за сексуално образование и здраве на подрастващите и поради тази причина те ще могат да използват нашите материали.

В допълнение, друга целева група на това предложение са младежи с интелектуални затруднения, които ще участват не само във фазата на тестване, предвидена по време на лабораториите, но и по време на подготвителната фаза, за да установят нуждите, очакванията и нивото на знания. Участието и включването им като целева група в този проект е от основно значение за постигането на целта за предоставяне на подходящи материали за изпълнение на младежките работници.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

В Анталия партньорите по проект SENPOWER обсъдиха Методология за обучение по...

Публикувано на 2023-03-01

Втората среща на партньорите по проект SENPower 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085065 се проведе в Анталия, Турция на 24.02.2023. Проектът...

Приключи проект „Знания за правата на човека“

Публикувано на 2023-02-26

През месец февруари 2023 г. приключи проект „Знания за правата на човека“, реализиран от Сдружение...

РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ ВЪВ ФОКУСА НА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИОБЩАВАЩО...

Публикувано на 2023-02-09

РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ ВЪВ ФОКУСА НА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ   Новите...

Европейската конференция „Ресурсните учители и специалните образователни...

Публикувано на 2023-02-07

Днес в Гранд Хотел “Милениум София”, гр. София се провежда Европейска конференция на тема...

Финално събитие по проект „Знания за правата на човека“

Публикувано на 2023-01-28

На 28.01.2023 г. в Проджект лаб, гр. София се проведе финалното събитие по проект „Знания за правата на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: ИГРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АФЕКТИВНОСТТА ПРИ МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ...

Публикувано на 2022-10-14

Абревиатура: GIAff4ID Стартова дата: 01.10.2022 Крайна дата: 30.11.2024 Проект GIAff4ID KA220-YOU-B21C7023 e финансиран...

Проект: SENPower

Публикувано на 2022-09-27

Абревиатура: SENPower Стартова дата: 01.09.2022 Крайна дата: 31.08.2025 Проектът SEN Power project...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-09-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000080491 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

Подобряване на уменията за социално-емоционално учене на ученици на...

Публикувано на 2022-06-29

Абревиатура: SELsMINE Стартова дата: 01.05.2022 Крайна дата: 31.05.2024 Проектът SELsMINE 2021-2-PL01-KA220-SCH-000051335 е...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Меню