Национална асоциация на ресурсните учители

България

Проект: SENPower

Публикувано на 2022-09-27

Абревиатура: SENPower

Стартова дата: 01.09.2022

Крайна дата: 31.08.2025

Проектът SEN Power project 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085065

На 01.09.2022 г. НАРУ стартира работа по проект SENPower, заедно с Фондация „Просвета“ (водеща организация) и партньорите:Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento-Escola Secundaria com 3º Ciclo do Entroncamento, Portugal Centro (Португалия), Instituto Politecnico de Santarem(Португалия) и Antalya Il Milli Egitim Mudurlugu (Турция). Проектът е финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.

Основна цел на проекта е да направи стъпка напред към едно по-приобщаващо училище, в което по-добрите лични постижения на учениците водят до развитие и общ напредък.

Проектът е насочен към ученици със специфични обучителни затруднения, като дефицит на вниманието/хиперактивност и разстройства от аутистичния спектър, на възраст 6-11 г., от начален етап на образование, както и към техните учители.

Специфичните цели са насочени към постигането на по-високи нива на познание  по математика и по природните науки, за да се подобрят постиженията на всяко едно дете, както и те да бъдат ангажирани по-активно в училищния живот. Учителите ще подобрят компетенциите си за идентифициране наспецифичните обучителни  нужди на учениците от начален етап на образование;ще се научат да разработват специфични модели за подпомагане на учениците и да адаптират образователните материали по метематика и природни науки за нуждите на  учениците със съответните затруднения.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъдат разработени следните материали:

• Методология SENPower, която учителите ще могат да използват, за да адаптират процеса на преподаване и учене в часовете по математика и природни науки в начален етап на образование към нуждите на ученицитесъс специфични обучителни затруднения, с разстройства от аутистичния спектър и  дефицит на вниманието/хиперактивност.

• Инструментариум за учители „Математика за всички“ (M4ALL), включващ готови за използване ресурси за обучение по конкретни теми по математика на ниво начално училище

• Етап 1: Експертите по проекта SENPower ще създадат първоначално, след консултации на международно ниво, модели на ресурси по редица теми. Тези теми ще бъдат избрани, като се вземат предвид следните критерии: (1) общи теми в учебните програми на началното училище по математика в страните партньори; (2) ключови теми за напредъка на учениците по предмета или (3) определени като трудни за преподаване на ученици, по-специално на ученици със СОП.

• Етап 2: След съвместните обучителни събития, участващите учители ще създадат свои собствени учебни материали по специфични теми от учебната програма на началното училище по математика. Ресурсите ще бъдат тествани и анализирани, и накрая ще бъдат предложени модификации, за да отговарят напълно на методологията на SENPower. Новите учебни ресурси ще бъдат добавени към набора от инструменти за учители M4ALL.Инструментариум за учители „Природни науки за всички“ (NS4ALL) - набор от инструменти за учители, включващ готови за използване образователни ресурси по специфични теми по изучаване на природата на ниво начално училище

• Етап 1: Експертите по проекта SENPower първоначално ще създадат, след консултации на международно ниво, моделни ресурси по редица теми. Тези теми ще бъдат избрани, като се вземат предвид следните критерии: (1) общи теми в учебните програми на началното училище по природознание в страните партньори; (2) ключови теми за напредъка на учениците по предмета или (3) определени като трудни за преподаване на ученици, по-специално за ученици със съответните образователни затруднения.

• Етап 2: По същия начин, след краткосрочните дейности за съвместно обучение на персонала, участващите учители ще създадат свои собствени ресурси за преподаване по природни науки. Последният в крайна сметка ще бъде добавен към инструментариума NS4ALL.

Проектът е с продължение 3 години и ще приключи на 31.08.2025.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Среща по проект „АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С...

Публикувано на 2024-05-10

На 9 и 10 май в гр. Келце, Полша се проведа среща по проект „АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С...

GIAFF4ID - Електронен бюлетин - брой 2

Публикувано на 2024-04-02

https://drive.google.com/file/d/1cWBrGSDD5fC5Ebz6j73Ybyk6ybWEGgnc/view?usp=sharing

Образователни експерти от Северна Македония бяха на посещение в София

Публикувано на 2024-03-02

Група от образователни експерти от Северна Македония бяха на работно посещение в София. Визитата се проведе...

Зимна школа на НАРУ 2024

Публикувано на 2024-02-22

За поредна година Национална асоциация на ресурсните учители организира своето зимно издание на Школа за...

Ново методическо ръководство и ресурси за работа в начален етап по...

Публикувано на 2024-01-18

Екипът на проект SEN Power създаде методическо ръководство и онлайн платформа с ресурси за обучение по...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Публикувано на 2023-08-04

Проект : KA220-YOU - Партньорства за сътрудничество, Младеж, Програма Еразъм+ Акроним: C-C-B-Y Начална дата на...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню