Национална асоциация на ресурсните учители

България

Програмата ICAMnet в България

Публикувано на 2022-03-16

Днес, 16 март 2022 г., се състоя обучение във връзка с възможностите за прилагане на Програмата „Приобщаване на децата, засегнати от миграцията".

Програмата ICAMnet е напълно разработена и през 2020 г. е изпробвана в училищата в 4 държави партньори – Испания, Италия, Обединено кралство, Румъния. Програмата се финансира и от програма "Еразъм+" за разработване на модели за създаване на ICAM програма в училищата.

Съществува възможност за разширяване на програмата в Гърция и България, а чрез партньора Terre des Homme, новия партньор Eurochild и асоциирания партньор UNHCR Europe програмата ICAM и моделите за нейното прилагане в училищата се предоставят на страните от цяла Европа.

Национална асоциация на ресурсните учители ще търси възможности за осъществяване на обучения по Програмата и за оказване на подкрепа на училища за въвеждането й.

Програмата е насочена към цялостно училищно развитие, а прилагането й цели трайно подобряване на подкрепата за 10,5 милиона деца в неравностойно положение и в нужда в Европа, за да могат те да получат достъп до качествено образование, което е тяхно право съгласно Европейската гаранция за детето и Конвенцията на ООН за правата на детето.

ICAM предоставя на училищата практическото решение, от което се нуждаят, за да подобрят 7-те основни нужди на пострадалите от миграция деца, за да им позволят да се ползват от правото си на учене: Хармония; Социално и емоционално благополучие; Партньорства с родители/настойници; Подкрепа от връстници; Права на детето; Равнопоставеност на всички; Безопасност и отговорност в интернет.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню