Национална асоциация на ресурсните учители

България

Проучване върху включването и участието на младежи със зрителни затруднения в обучителни дейности

Публикувано на 2017-01-21

Проучване върху включването и участието на младежи със зрителни затруднения в обучителни дейности

Генерален доклад на заключенията от България, Кипър, Гърция, Македония и Румъния

ЦЯЛОТО ИЗСЛЕДВАНЕ Е ДОСТЪПНО ТУК

За проекта

Проектът "Erasmus 4 VIP" има за цел да идентифицира нови начини, по които младите хора с увреждания, особено със зрителни увреждания, да се ангажират повече в различни социални и образователни дейности. За да се постигне тази цел, консорциума по проекта, състоящ се от пет партньори от Румъния, Гърция, България, Македония и Кипър смятат, че на първо място е важно да се проучи реалният контекст на интеграцията на младите хора със зрителни увреждания. Това ще стане основата, върху която по-късно можем да проектираме мощни ресурси, които работещите с младежи и младежки организации могат да използват, за да се интегрират младите хора със зрителни увреждания в неформални дейности и международна мобилност. Тази дейност се проведе в периода от ноември 2015 г. до юни 2016 г. - време, в което партньорите извършваха изследвания по отношение на участието на младите хора със зрителни увреждания в техните страни, които се включват в този доклад.

Това изследване е ориентирано към предлагане на:

 Възможности за младите хора за участие в дейности на структурен диалог, където те могат да изкажат своите нужди, интереси и опит, особено по отношение на личностното развитие чрез различни младежки дейности.

 Различни неправителствени организации, държавни институции и хора, които нямат увреждания имаха възможност да изразят своите нужди, очаквания и страхове по отношение на включването на хора с увреждания в редовните дейности, което ни помогна да получим по-широка перспектива на обсъжданите въпроси.

Въпреки ограничените ресурси и малкият брой участващи хора и организации, това проучване осигури на партньорите съответните данни за реалностите, които обграждат младите хора със зрителни увреждания, предлагащи важни резултати по отношение на идентифицирането на потребности на хората със зрителни увреждания и предизвикателствата, пред които са изправени. Освен това, дори и с малък брой респонденти, данните от четирите въпросника са последователни и ние успяхме в повечето случаи да ги свържем с идентифицираните потребности и трудности, с които се сблъскват зрително затруднените. Например, лошите мнения по отношение на взаимодействието с публичните услуги кореспондират с констатациите за недостатъчна достъпност и липса на политики за подкрепа на младите хора със зрителни увреждания от страна на институциите. Също така, малкият брой зрително затруднени младежи, въвлечени в дейности на НПО, корелира с ниската достъпност на НПО, тяхната липса на умения за адаптиране на своите дейности със спецификата на работа с хора със зрителни увреждания и на факта, че повечето НПО не считат за нужно да адаптират работата си, така че да бъдат по-приобщаващи за уязвимите групи. Освен това, препоръките, които работната група направи в следващите раздели на този доклад, вземат под внимание само данните, които са последователни, така че те могат безопасно да бъдат използвани като отправни точки за бъдещата работа, насочена към създаване на по-достъпни живот и работна среда за младите хора със зрителни увреждания.

За изследването

Изследването се фокусира основно върху следните теми:

 Реалното ниво на включване и участие на младите хора със зрителни увреждания в обучителните мобилности;

 Участието на младите хора със зрителни увреждания в общността;

 Участието на младите хора със зрителни увреждания в НПО;

 Наличната подкрепа, предоставена за интегриране на младите хора със зрителни увреждания;

 Нивото на споделянето на информация за европейските възможности за обучение чрез неправителствени организации, училища, информационни центрове за младите хора със зрителни увреждания; 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Работна среща в РЦПППО-София-град във връзка с проект BEST BONDS

Публикувано на 2022-01-19

НАРУ беше домакин на работна среща по проекта BEST BONDS. Той цели подобряване на образованието за възрастни,...

Приключи обучение за медиите по проект "Знания за правата на човека".

Публикувано на 2022-01-18

10 представители на медиите завършиха обучението си по проект "Знания за правата на човека". Участниците...

Онлайн среща по проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

Проведе се първата за новата 2022 год. онлайн среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE(A)M образование на...

Видеа за практически дейности по STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Представители на НАРУ участваха в общо събрание на международна мрежа "CONNECT"

Публикувано на 2021-12-15

На 14.12.2021 год. проведе общо събрание на "CОNNECT International"- международна мрежа на неправителствени организации,...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Меню