Национална асоциация на ресурсните учители

България

Проведе се 46-то заседание на Националния съвет за закрила на детето

Публикувано на 2022-03-24

Днес се проведе 46-то заседание на Националния съвет за закрила на детето. Заседанието се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM и беше открито от д-р Елеонора Лилова - председател на ДАЗД.

Дневен ред на заседанието:

1. Откриване на заседанието и представяне на новите членове на Националния съвет за закрила на детето;

2. Преглед и обсъждане на напредъка, отчитането и максималното изпълнение на препоръките на Комитета за правата на детето във връзка с изготвянето на VI-VII консолидиран периодичен доклад;

3. Представяне на предприетите действия по изготвянето на нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца;

4. Подкрепа на Националния съвет за закрила на детето за стартиране на работата по създаване на проект на Национална стратегия за детето.

5. Приемане на Годишна работна програма на НСЗД (във връзка с чл. 2, ал. 3 от Правилника);

6. Други.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

BE CHILD - ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Публикувано на 2022-06-28

По време на онлайн среща на партньорите, на 27.06.2022, бе обсъдена подготовката на обучения за учители в ранна...

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Подобряване на уменията за социално-емоционално учене на ученици на...

Публикувано на 2022-06-29

Абревиатура: SELsMINE Стартова дата: 01.05.2022 Крайна дата: 31.05.2024 Проектът SELsMINE 2021-2-PL01-KA220-SCH-000051335 е...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

Меню