Национална асоциация на ресурсните учители

България

Проведе се 46-то заседание на Националния съвет за закрила на детето

Публикувано на 2022-03-24

Днес се проведе 46-то заседание на Националния съвет за закрила на детето. Заседанието се проведе онлайн, чрез платформата ZOOM и беше открито от д-р Елеонора Лилова - председател на ДАЗД.

Дневен ред на заседанието:

1. Откриване на заседанието и представяне на новите членове на Националния съвет за закрила на детето;

2. Преглед и обсъждане на напредъка, отчитането и максималното изпълнение на препоръките на Комитета за правата на детето във връзка с изготвянето на VI-VII консолидиран периодичен доклад;

3. Представяне на предприетите действия по изготвянето на нова Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца;

4. Подкрепа на Националния съвет за закрила на детето за стартиране на работата по създаване на проект на Национална стратегия за детето.

5. Приемане на Годишна работна програма на НСЗД (във връзка с чл. 2, ал. 3 от Правилника);

6. Други.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Представяне на проекта STEAM4SEN на 27.04.2022г.

Публикувано на 2022-05-03

На 27 април 2022 г. през обучителната платформа на Национална асоциация на ресурсните учители се проведе...

Приключи второто обучение на младежки работници на тема: Създаване на...

Публикувано на 2022-04-04

12 младежи от 5 държави получиха своите сертификати по проект „ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО...

Публикувано на 2022-04-04

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню