Национална асоциация на ресурсните учители

България

Работна среща в РЦПППО-София-град във връзка с проект BEST BONDS

Публикувано на 2022-01-19

НАРУ беше домакин на работна среща по проекта BEST BONDS. Той цели подобряване на образованието за възрастни, което да отговаря на новите потребности на европейската общност. Дейностите са фокусирани едновременно върху изграждане на капацитета на обучителите и насърчаване на активността на обучаваните – ключови фактори за успешен учебен процес.

Български партньор по проекта е Мундус България. Координатор на проекта е полската организация European Youth Centre – Poland.

В рамките на проекта се провеждат обучения в областта на:

  • ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието за възрастни, активирането на езиковите умения и международната култура;
  • професионална интеграция на мигранти и национални малцинства;
  • мотивиране и подпомагане на възрастни с ниски компетентности, включително езикови умения, да започнат професионално обучение;
  • транснационалните компетенции като ключов катализатор за междукултурна програма за възрастни.

Предвидени са:

  1. Създаване на онлайн пространство за обучение на преподаватели и учещи.
  2. Предостаяне на насоки и методология за учене и обучение, отговарящи на нуждите на преподаватели и учещи.
  3. Създаване на инструментариум с планове и сценарии на уроците.
  4. Изграждане на набор от добри практики.
  5. Обмен на знания чрез международни мрежи.
  6. Подобряване на предлаганите услуги от всички партньорски организации.

По време на срещата НАРУ представи своите проекти,а именно: BECHILD, STEAM4SEN, INCLUSIVE BUBBLES. Проведе се дискусия за възможностите за бъдещо сътрудничество в областта на обучението на деца и младежи със СОП.

https://www.bestbonds.eu/

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Представяне на проекта STEAM4SEN на 27.04.2022г.

Публикувано на 2022-05-03

На 27 април 2022 г. през обучителната платформа на Национална асоциация на ресурсните учители се проведе...

Приключи второто обучение на младежки работници на тема: Създаване на...

Публикувано на 2022-04-04

12 младежи от 5 държави получиха своите сертификати по проект „ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО...

Публикувано на 2022-04-04

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню