Национална асоциация на ресурсните учители

България

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ НА ДЕЦАТА ИМ В УЧИЛИЩЕ

Публикувано на 2013-06-03

Това ръководство е продукт на международния проект “Ромските семейства се включат: транснационална методология за работа със семейства от ромски
произход за постигане на успех на децата им в училищеˮ, с финансовата подкрепа на Програма “Учене през целия животˮ на Европейския съюз,
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за периода 2012-2013 г., с помощ от националното съфинансиране. Различни обществени и частни
организации от България, Унгария, Румъния и Испания участваха като партньори:
• Fundación Secretariado Gitano, Испания (координатор на проекта).
• Ромски образователен фонд, Швейцария.
• Roma Oktatási Alap (Ромски образователен фонд), Унгария.
• Оброзователен фонд Fundatia Roma, Румъния.
• Fundaţia Secretariatul Romilor, Румъния.
• Министерството на образованието, културата и спорта, Испания.
• Министерство на образованието, младежта и науката, Център за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства (ЦОИДУЕМ), България.
• Министерство на образованието, науката, младежта и спорта, Румъния.
• Местни власти на град Ач, Унгария.

За да достъпите пълното съдържание на страницата, трябва да сте регистриран потребител.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню