Национална асоциация на ресурсните учители

България

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ НА ДЕЦАТА ИМ В УЧИЛИЩЕ

Публикувано на 2013-06-03

Това ръководство е продукт на международния проект “Ромските семейства се включат: транснационална методология за работа със семейства от ромски
произход за постигане на успех на децата им в училищеˮ, с финансовата подкрепа на Програма “Учене през целия животˮ на Европейския съюз,
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за периода 2012-2013 г., с помощ от националното съфинансиране. Различни обществени и частни
организации от България, Унгария, Румъния и Испания участваха като партньори:
• Fundación Secretariado Gitano, Испания (координатор на проекта).
• Ромски образователен фонд, Швейцария.
• Roma Oktatási Alap (Ромски образователен фонд), Унгария.
• Оброзователен фонд Fundatia Roma, Румъния.
• Fundaţia Secretariatul Romilor, Румъния.
• Министерството на образованието, културата и спорта, Испания.
• Министерство на образованието, младежта и науката, Център за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства (ЦОИДУЕМ), България.
• Министерство на образованието, науката, младежта и спорта, Румъния.
• Местни власти на град Ач, Унгария.

За да достъпите пълното съдържание на страницата, трябва да сте регистриран потребител.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Работна среща в РЦПППО-София-град във връзка с проект BEST BONDS

Публикувано на 2022-01-19

НАРУ беше домакин на работна среща по проекта BEST BONDS. Той цели подобряване на образованието за възрастни,...

Приключи обучение за медиите по проект "Знания за правата на човека".

Публикувано на 2022-01-18

10 представители на медиите завършиха обучението си по проект "Знания за правата на човека". Участниците...

Онлайн среща по проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

Проведе се първата за новата 2022 год. онлайн среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE(A)M образование на...

Видеа за практически дейности по STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Представители на НАРУ участваха в общо събрание на международна мрежа "CONNECT"

Публикувано на 2021-12-15

На 14.12.2021 год. проведе общо събрание на "CОNNECT International"- международна мрежа на неправителствени организации,...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Меню