Национална асоциация на ресурсните учители

България

СТАНОВИЩЕ НА НАРУ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2012-04-01

СТАНОВИЩЕ

на Национална Асоциация на Ресурсните Учители

 относно общественото обсъждане на проект на Закон за предучилищно и училищно образование

 

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ адмирира заявеното желание на Министерство на образованието, младежта и науката да установи и регламентира приобщаването на всички деца в общообразователната среда в България. Този стремеж е основополагащ  за НАРУ и по тази линия ние сме активен партньор, както на правителствените, така и на гражданските усилия в нашата страна в тази посока. Това е и основната цел на Международната асоциация по специално образование, чийто представител за нашата страна сме ние.

В същото време трябва да подчертаем и несъгласието си с някои текстовете на предлагания проект. Считаме, че нашите предложения могат да подпомогнат и  гарантират устойчивата промяна в българското образование.

На първо място ние сме убедени от необходимостта училищните екипи за личностно развитие и подкрепа да включват специализирана помощ в оценяването на различните образователни потребности. Ресурсните учители и останалите специалисти, които предоставят ресурсно подпомагане са част от тези екипи,  и присъствието им в тях е от особена важно значение, за да се гарантира възможността за независима експертна оценка и адаптиране на учебните програми за децата със специални образователни потребности.

Силно притеснително е, че настоящият проект предвижда това оценяване да се случва само от назначения от училищните директори екип, който нито е независим в своята работа, нито пък има гаранции, че в него ще се назначат специалисти в сферата на оценяването и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

Според нас съществува реален риск на много места в страната да не бъдат назначени реално такива екипи, а да се използва наличния човешки и експертен ресурс в училищата, който, както беше оценено и от Доклад на Национална мрежа за децата, е изключително нисък.

Неразбираемо е за нас, защо след като в продължение на близо 6 години бяха изградени добри методични и образователни структури по предложение на Европейската комисия в предприсъединителния период на европейска интеграция, а именно ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение, сега трябва да се преструктурират в общински сруктури, без да се отрази и оцени ресурса на общинските администрации да предоставят такива услуги в цялата страна. Не е взет в предвид факта, че тези центрове функционират и имат капацитет, не на общинско, а на регионално ниво. Убедени сме, че трябва да се сложи край на експериментите в системата на средното образование и да започне прилагането на устойчиви решения.

Цялото становище, може да изтеглите от тук.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню