Национална асоциация на ресурсните учители

България

церемония по връчване на Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на ДАЗД

Публикувано на 2021-12-07

На 6 декември 2021 г. се състоя официалната церемония по връчване на Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавната агенция за закрила на детето. Тя се проведе онлайн като за четвърта поредна година бяха отличени организации, училища, детски градини, общини, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, регионални управления на образованието и специалисти, които предоставят на децата и семействата им, образователни и социални услуги за развитието на децата в България.

Отличителният знак се връчва за постижения в категориите:

  1. Устойчиво развитие
  2. Успешна промяна
  3. Значима иновация
  4. Значимо партньорство

Националната асоциация на ресурсните учители бе отличена с 2-ро място на наградите „Аз гарантирам щастливо детство“ в категория Устойчиво развитие.

Събитието бе открито от председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Наградените са определени от седемчленна комисия под ръководството на Председателя на ДАЗД. В комисията участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.

По време на церемонията по награждаването Председателят на УС на НАРУ Калина Вълова благодари за високата оценка, която организацията получава за своята работа: „Искаме да поздравим Държавната агенция за закрила на детето за партньорското отношение към всички организации, които създават условия за грижа и пълноценно развитие на всяко дете. Поддържането на ежегодна награда е уважение към приноса на всички ангажирани със създаването на услуги за децата и в същото време ангажимент за поддържане на стандарти, правила и процедури в различни сектори, свързани с пълноценно развитие на децата.

През проектите НАРУ се стреми да постига баланс едновременно между изграждането на капацитет на ресурсните специалисти, създаването на инструменти за работа с деца и ученици със СОП и млади хора в риск и създаването на форми на работа, в които уязвими деца и ученици могат да развиват своите способности.‘

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню