Национална асоциация на ресурсните учители

България

церемония по връчване на Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на ДАЗД

Публикувано на 2021-12-07

На 6 декември 2021 г. се състоя официалната церемония по връчване на Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавната агенция за закрила на детето. Тя се проведе онлайн като за четвърта поредна година бяха отличени организации, училища, детски градини, общини, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, регионални управления на образованието и специалисти, които предоставят на децата и семействата им, образователни и социални услуги за развитието на децата в България.

Отличителният знак се връчва за постижения в категориите:

  1. Устойчиво развитие
  2. Успешна промяна
  3. Значима иновация
  4. Значимо партньорство

Националната асоциация на ресурсните учители бе отличена с 2-ро място на наградите „Аз гарантирам щастливо детство“ в категория Устойчиво развитие.

Събитието бе открито от председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Наградените са определени от седемчленна комисия под ръководството на Председателя на ДАЗД. В комисията участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.

По време на церемонията по награждаването Председателят на УС на НАРУ Калина Вълова благодари за високата оценка, която организацията получава за своята работа: „Искаме да поздравим Държавната агенция за закрила на детето за партньорското отношение към всички организации, които създават условия за грижа и пълноценно развитие на всяко дете. Поддържането на ежегодна награда е уважение към приноса на всички ангажирани със създаването на услуги за децата и в същото време ангажимент за поддържане на стандарти, правила и процедури в различни сектори, свързани с пълноценно развитие на децата.

През проектите НАРУ се стреми да постига баланс едновременно между изграждането на капацитет на ресурсните специалисти, създаването на инструменти за работа с деца и ученици със СОП и млади хора в риск и създаването на форми на работа, в които уязвими деца и ученици могат да развиват своите способности.‘

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Работна среща в РЦПППО-София-град във връзка с проект BEST BONDS

Публикувано на 2022-01-19

НАРУ беше домакин на работна среща по проекта BEST BONDS. Той цели подобряване на образованието за възрастни,...

Приключи обучение за медиите по проект "Знания за правата на човека".

Публикувано на 2022-01-18

10 представители на медиите завършиха обучението си по проект "Знания за правата на човека". Участниците...

Онлайн среща по проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

Проведе се първата за новата 2022 год. онлайн среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE(A)M образование на...

Видеа за практически дейности по STEAM4SEN

Публикувано на 2022-01-11

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Представители на НАРУ участваха в общо събрание на международна мрежа "CONNECT"

Публикувано на 2021-12-15

На 14.12.2021 год. проведе общо събрание на "CОNNECT International"- международна мрежа на неправителствени организации,...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Меню