Национална асоциация на ресурсните учители

България

В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - СТАТИЯ НА ПРОФ.ИЛЕЙН ДЖ.СТРАДЪРС

Публикувано на 2016-04-12

ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

 

В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Илейн Джийн Страдърс

 

 

Децата с увреждания и техните семейства са изправени пред не малко предизвика-телства в България – страна с уникална история в Европа. София е най-старата непрестанно обитавана столица на континента, а страната дълго е била на кръстопътя между изтока и запада, като дори днес много бежанци от страни като Сирия и Турция се опитват да достигнат Европа през България. Страната има пъстра история на политически промени, окупации и идеологически експерименти в рамките на няколко века и все още се адаптира към членството в Европейския съюз (ЕС).

Ерготерапията е въведена в България в периода 2003-2006, от преподаветели от Русенския университет – д-р. Лилия Тодорова и д-р. Петя Минчева, като началото е поставено с членството на университета в Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE; Todorova, 2014; van Bruggen, 2011).

Понастоящем съществува една програма за обучение на ерготерапевти в Унивеситета в Русе, сертифицирана през 2014 от Световната федерация по ерготерапия. Завършилите я получават бакалаварска степен и 1000 часа супервизирана работа на терен, вкючително в училища и педиатрични отделения.

В страната има много дневни центрове, чийто специалисти имат опит с терапията на деца с установени увреждания, но всеобхватната и последователна система за ранна интервенция е все още в процес на развитие, което прави обучението на родителите изключително важно за ерготерапевтите, които искат да подобрят резултатите на децата. Студенти по ерготерапия, заедно с новоучередената Българска асоциация по ерготерапия, често правят домашни посещения на семейства, котито са изолирани поради това, че имат дете с увреждане, а средата не е достъпна.

Достъпна среда

При скорошното си посещение в София като част от проект изучаващ ролята на ерготерапията за социалното включване на децата с увреждания отвъд океана, помагах по време на няколко срещи на родителски групи за самоподкрепа и обучения за родители, където родители на деца с увреждания споделяха своите идеи и потребности във фокус групи. Наред с други проблеми те изразиха и своето възмущение от недостатъчно достъпната среда.

Родителите също така често се оплакват (подобно на тези в САЩ) от липсата примане и разбиране от страна на обществото. Родителите мечтаят за повече съчувствие и търпение от страна на хората, когато излизат навън със своите деца с увреждания. Това е особено вярно, когато става дума за деца с “невидими” увреждания като аутизъм или леки когнитивни затруднения, които лесно се бъркат с поведенчески проблеми или последствия от лоши родителски умения. В отговор ерготерапевтите се включват в повече публични дейности със своите клиенти, за да преодолеят бариерите пред интеграцията и се срещат с админсрацията на държавните училища, за да помогнат при изграждането на приветлива и адпатирана училищна среда. Ерготерапевтите в България често влизат в ролятана преподаватели като обучават клиентите си, семействата, както и други специалисти как се изгражда приобщаващо общество. Подобренията по отношение на социалното включване на децата с увреждания в обществто и в училищната среда се случват с по-бързи темпове след приемането на България в ЕС през 2007, но много препятствия все още са налице.

Членовете на родителските групи споделят, че подкрепата от страна на другите родители много им помага, за да се справят със емоционалния стрес. Изграждането на родителски групи е нова и набираща популярност тенденция в България, която ерготерапевтите насърчават. Чрез тези родителски групи за подкрепа, децата със специални потребности получават нови възможности, а родителите се научават как да провеждат рехаби- литация и други полезни за детското развитието занимания у дома без специалист. Участитето в родителски групи укрепва ролята на родителите у дома и в общността, където те самите ставата застъпници за правата на своите деца.

Самозастъпничество сред родителите

В допълнение, все повече родителите запомват да защитавата собствените си права. Провеждат се регионални конференции на разнообразни теми , включително аутизъм, зрителни увреждания и синдром на Даун.

Така например Националната асоциация на ресурсните учители - организация, обединяваща професионалисти, работещи с деца в училищата - проведе практически семинар през изминалата година, воден от ерготерапевт, който събра над 60 специалисти от цялта страна, както и някои родители. Семинара разясни ролята на ерготерапията в образованието на деца със увреждания и освен това представи историята на профисията по света и в България. Това събитие, на което за първи път на национално ниво пред професионална публика бе направено цялостно представяне на професията, бе последвано от годишната конференцияна ENOTHE, която се проведе миналия октомври в Русе.

Според ерготерапевтите, съветите за терапия у дома са особено ценни за родителите в България, защото достъпа до услуги, свързани с развитието на децата е затруднен. Броят на терпевтите и педиатрите в страната е ограничен и повечето от тях са в големите градове. Родителите на деца с увреждания, които живеят в млаките населени места имат много по-ограничен достъп до помощ от специалисти, услуги и родителски групи за подкрепа.

Родителите на деца с увреждания в България стават все по силни и заявяват своите потребности на различни равтища, но продължават да се нуждаят от подкрепата на сепциалистите и правителството, за да подобрят условията за децата. Подобни условия съществуват в много държави от Изночна Европа, включително Украйна, Молдова, Румъния и Грузия. В материално отношение ситуцията за семействата в България се подобрява и се правят усилия да се отговори на нуждите им на ниво политики, в училищата и чрез развитието на професии като ерготерапията. Може би най-важния ресурс, с който родителите в България разполагат са сасмите те. Заедно те надигат глас и се превръщат в реален агент на социалната промяна в страната, а ерготерапията подпомага тази значима тенденция. 

ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Зимна школа на НАРУ 2024

Публикувано на 2024-02-22

За поредна година Национална асоциация на ресурсните учители организира своето зимно издание на Школа за...

Ново методическо ръководство и ресурси за работа в начален етап по...

Публикувано на 2024-01-18

Екипът на проект SEN Power създаде методическо ръководство и онлайн платформа с ресурси за обучение по...

НАРУ участва в конференция за активно гражданство в Европа

Публикувано на 2023-12-06

На 05.12.2023 г. Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) взе участие във Валоризационна конференция...

НАРУ представи работата си с доброволци по време на тематичния мониторинг и...

Публикувано на 2023-11-17

По покана на Центъра за развитие на човешки ресурси, на 15 ноември 2023 г. , НАРУ представи работата си с...

ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗВИВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

Публикувано на 2023-10-30

Проектът SELsMINE представя първия си резултат, който се състои в разработването на базирано на доказателства...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Публикувано на 2023-08-04

Проект : KA220-YOU - Партньорства за сътрудничество, Младеж, Програма Еразъм+ Акроним: C-C-B-Y Начална дата на...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню