Национална асоциация на ресурсните учители

България

Втори регионален семинар за членовете на НАРУ

Публикувано на 2023-04-28

Втори регионален семинар на членовете на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) се проведе в град Стара Загора на 28.04.2023 г. - дванадесет години след учредяването на Асоциацията там.

На семинара присъстваха членове на НАРУ от областите Кърджали, Хасково, Варна, Бургас, Смолян и Стара Загора. Приветствие отправиха д-р Калоян Дамянов, който е първият председател на Сдружението, г-жа Калина Христова – настоящ председател на УС и г-н Пламен Иванов, директор на РЦПППО – Стара Загора.

Бяха определени новите посоки за развитие на НАРУ: по-активни застъпнически дейности и повече  възможности за професионална мобилност на работещите с деца в допълнителната подкрепа за личностно развитие. Един от основните акценти през настоящата година ще бъде и изготвянето на детайлен анализ на приобщаващото образование с начертаване на стратегия за развитие.

Освен това, г-жа Мариана Банчева представи образователния инструментариум, създаден по проект STEAM4SEN – методически насоки и практически занятия, основани на проектно-базираното обучение и мултидисциплинарния подход. Проектът цели да се създадат условия за активно включване на ученици със специални образователни потребности в училищни STEAM дейности.

Представен беше и образователен инструментариум за развитие на социално–емоционални компетентности в ранна детска възраст, разработен по проект BE CHILD – „Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско образование и грижа за развитие на социално-емоционални компетентности на деца в предучилищна възраст“.

Фокус на втората част на семинара беше дискусия по актуални въпроси в сферата на приобщаващото образование. Обсъдени бяха проблеми свързани с:

• прилагането на нормативната уредба;

• взаимодействието в ЕПЛР в детската градина/училището и с организацията на работа на място;

• взаимодействието с родителите;

• квалификация, методическа подкрепа, споделянето на ресурси.

Направени бяха предложения за промени в нормативната уредба, които могат да подобрят качеството на работата с децата и учениците със СОП, както и да помогнат за преодоляване на съществуващи проблеми в работата на ресурсните специалисти.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

ЧЕСТИТ 24 МАЙ - ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА...

Публикувано на 2023-05-24

Уважаеми учители, Уважаеми ресурсни специалисти, Уважаеми деца и ученици, Честит 24 май – Национален...

Представители на НАРУ се срещнаха с учени и преподаватели от Университета...

Публикувано на 2023-05-23

В периода 16-19 май 2023 година, по покана на Доброволческата служба за образователно и социално приобщаване -...

Младежка мобилност в Анкара, Турция, през септември 2023 г.

Публикувано на 2023-05-22

Партньорството на НАРУ по проект Digiculture, Програма Еразъм+, Мобилност за младежи, дава възможност на 5...

Втори регионален семинар за членовете на НАРУ

Публикувано на 2023-04-28

Втори регионален семинар на членовете на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) се проведе в...

Регионален семинар в град Плевен

Публикувано на 2023-04-24

На 20.04.2023 г. в гр. Плевен, х-л „Балкан“, се проведе регионален семинар на членовете на НАРУ от...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

Меню