Национална асоциация на ресурсните учители

България

ЗАВЪРШИ ШКОЛАТА ЗА УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ НА НАРУ

Публикувано на 2016-07-25

От 20 до 24 юли, 2016г, в хотел „Сейнт Джордж“ - Поморие, се проведе поредното издание на Школа за училищно приобщаване, организирана от Национална асоциация на ресурсните учители. Темата на събитието беше „Американският опит в помощ на приобщаващия учител“ със специален гост д-р Илейн Страдърс от САЩ.

Изпълнителният директор на НАРУ Лиляна Минкова официално откри школата, отправи приветствие към гостите и представи програмата. Благовеста Борчева - Началник-отдел "Достъп до образование и подкрепа на развитието" в Министерство на образованието и науката също поздрави участниците, като обърна внимание на новия Стандарт за приобщаващо образование.

Специалният гост на Школа за училищно приобщаване - Илейн Страдърс от САЩ, предизвика голям интерес с първата част от представянето си. В презентацията си "Екипният подход в ерготерапията като инструмент на училищното приобщаване" тя разказа за приложението на ерготерапията и как тя би могла да бъде използвана в българската образователна система. Илейн Страдърс представи успешни случаи на деца, срещащи трудности заради неадаптираната среда в училище. Според нея ресурсните и общообразователните специалисти трябва да използват ерготерапевтите като основни консултанти по отношение на адаптирането на училищната среда. Ерготерапията предоставя тези възможности, които са ограничени от специалната потребност, заяви още г-жа Страдърс. Във втората си презентация "Методът на сензорната интеграция в обучението" Илейн Страдърс разказа и за значението на родителите в процеса на обучението. Според нея за да е успешно едно дете, то трябва да има щастливи родители, които да приемат позитивно предизвикателствата. В презентацията си "Интервенция в училищата базирана на сензорна интеграция" Илейн Страдърс наблегна на значението на сензорната интеграция за успешната интеграция на учениците от аутистичния спектър. Тя заяви, че е много важно добрия терапевт да знае как да мотивира детето. Мотивацията е пътят към успешната терапия на сензорно-интегративната дисфункция, каза още д-р Страдърс

Във втория лекционен ден на Школа за училищно приобщаване, д-р Илейн Страдърс представи приложението на ерготерапията в различните възрастови периоди на детето. Според нея ранната интервенция дава много добра основа за успех на терапията в училищна възраст.

Д-р Александър Кръстев също бе един от лекторите на събитието. Той се включи с темата за професионалното изпепеляване. В първия му тренинг участниците в школата направиха упражнения, които имат за цел да определят нивата на работния стрес. Педагогическата работа е в челната тройка професии с високи нива на бърн-аут. Според д-р Кръстев полезни методи за превенция на работния стрес са работа с личните нагласи и отделяне на време за рефлексия върху ежедневните дейности. Той каза също, че професионалното изпепеляване е следствие от неправилно отношение към работата. Професията на учителя изисква много енергия и е изключително важно да можем да приоритизираме и да подреждаме задачите си по начин, който отговаря на нашите възможности и вътрешен ритъм.

Д-р Калоян Дамянов – Съветник на министъра на образованието и науката, представи на участниците новия Държавен стандарт за приобщаващо образование. Според д-р Дамянов подкрепата на процеса на приобщаващо образование е нова философия, която сама по себе си е една радикална промяна за българската образователна система. Личностната подкрепа, която се въвежда с новия закон, обединява усилията на МОН, МТСП, МЗ и други институции. Въвеждането й е сложен процес, който ще изисква време.

„Не можем да очакваме, че всичко ще работи перфектно още от сега. Главната ни цел е да стартираме новата система и да идентифицираме това, което има нужда от усъвършенстване. Важно е да отбележим, че в училищата вече ще се обособят нови групи, като например децата в риск." 
"С новия закон се обръща специално внимание на надарените деца. Те имат нужда от индивидуален план, когато учебната програма не отговаря на техните възможности", заяви също д-р Дамянов.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN...

Публикувано на 2022-05-18

На 17.05.2022 г. в зала 2 на РЦПППО София-град“ се проведе семинар за разпространение на резултатите от проект...

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ STEAM4SEN

Публикувано на 2022-05-13

Националната асоциация на ресурсните учители, като част от партньорския консорциум на проект STEAM4SEN –...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Меню