Национална асоциация на ресурсните учители

България

ЗАВЪРШИ ТРЕТАТА ШКОЛА ЗА УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ НА НАРУ

Публикувано на 2017-01-27

От 24 до 27 януари, 2017 година, в Арбанаси, се проведе зимното издание на Школа за училищно приобщаване 2017 на НАРУ. В събитието участваха близо 100 специалисти в сферата на приобщаващото образование.

Старт на зимната школа даде Лиляна Минкова - Изпълнителен директор на Асоциацията. Благовеста Борчева - Държавен експерт в Дирекция"Приобщаващо образование" в Министерство на образованието и науката и г-жа Борислава Недялкова, главен експерт в Министерство на образованието и науката, отправиха своите приветствия към участниците.

Школата за училищно приобщаване започна с темата „Социално-сексуално възпитание на ученици и младежи с множество увреждания“, представена от доктора по специална педагогика Емануела Стоилова. „Необходими са ясна политика, конкретни указания за инструкция и подходящо практическо обучение за персонала и семейството за предоставяне на сексуално обучение за детето с множество увреждания“, подчерта в изложението си д-р Стоилова. Тя постави акцент върху ролята на родителите и учителите за формирането сексуална компетентност у децата с тежки увреждания. 

Д-р Стоилова продължи с темата "Брайлово ограмотяване и мултиграмотност". „Едно от най-трудните решения, с които се сблъскват родители и учители на зрително затруднените, е основният начин на обучение – брайл или уголемен плоскопечатен шрифт“, отбеляза Стоилова. Според нея едно такова решение е не само много трудно, но и високо отговорно. 
Родителят е активен участник в четенето на тактилните книжки. Когато детето порасне, е добре родителят да го научи как скача заека и колко е висок коня. Така теоретичните знания добиват практическо изражение, категорична беше д-р Стоилова.

Д-р Калоян Дамянов представи темата "Практическо приложение на Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование". До края на тази учебна година всички училища в страната ще си назначат училищен екип, който ще включва ресурсен учител, психолог и логопед. Те заедно с учителите в учебното заведение ще осигуряват приобщаващото образование. Това съобщи д-р Калоян Дамянов. Той поясни, че с влизането в сила на новия стандарт ще се повиши качеството на образованието, както за децата със специални образователни потребности, така и за даровитите ученици, децата в риск и тези с хронични заболявания. 

В своето изложение д-р Дамянов открои разликите между обща и допълнителна подкрепа, които осигуряват екипите за личностно развитие в училище, ролята на регионалния екип за подкрепа на личностно развитие и подкрепата, която ще осигуряват Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

Участниците в Школа 2017 имаха възможност да чуят д-р Александър Кръстев с презентацията "Несъзнателнoто учене – път към децата със специални потребности".„Голямата цел на приобщаването е всяко дете да намери пряк път към своите силни страни“, обобщи в своето изложение психологът д-р Александър Кръстев. Той поясни, че в голяма степен постиженията ни се дължат на знание, заложено вече в нас. Това знание се дължи на вътрешни и скрити ресурси. Д-р Кръстев посочи, че големият процент от нашата активност се случва на несъзнателно ниво и без нашето волево или личностно участие.

След обедната почивка по време на втория ден, Школата за училищно приобщаване 2017  продължи с темата „Практическо приложение на Държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“ – част 2, с лектор д-р Калоян Дамянов.

Следващата презентация на д-р Дамянов бе посветена на образователната система на Сингапур. Образованието е главен приоритет на държавното устройство в Сингапур. Там стратегията включва система от ценности, които обединяват човешкия фактор и държавната образователна система. Това отбеляза образователният експерт д-р Калоян Дамянов. Той допълни, че в Сингапур ученикът е с главен приоритет в системата на образованието, а учителят е ключът към постигането на успеха. 

Държавата стимулира превръщането на страната в малък остров на успеха чрез осигуряването на социални придобивки. След успешното си завършване учениците получават жилище от държавата за срок от 3 години. Строгата йерархична система и ясните финансови и морални стимули изстрелват Сингапур на челно място по качество на образованието в света, допълни Дамянов.

Школа за училищно приобщаване 2017 бе закрита от Калина Христова, която официално връчи сертификатите на участниците. Събитието приключи с гала вечеря, на която всички опитаха от специалната празнична торта. 

Всички видеа от живото излъчване на Школа 2017 са достъпни тук 

Откъси от презентациите може да намерите и в YouTube на този, този и този линк 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

ПРОЕКТ STEAM4SEN – ПОСЛЕДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

Публикувано на 2022-08-10

В периода 25 – 26 юли 2022 година в Малта се проведе последната работна среща на партньорите по проект STEAM4SEN....

BE CHILD - ЕВРОПЕЙСКИ СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Публикувано на 2022-06-28

По време на онлайн среща на партньорите, на 27.06.2022, бе обсъдена подготовката на обучения за учители в ранна...

Лятна Школа за училищно приобщаване 2022 г.

Публикувано на 2022-06-12

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание...

Финална среща по проект ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА: МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В...

Публикувано на 2022-06-11

Домакин на срещата беше испанският партньор BACKSLASH, Испания. 17 представители на организациите-партньори...

Обучение за СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ НАГЛАСИ И УМЕНИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ...

Публикувано на 2022-06-07

Проект Inclusive Bubbles по програма Еразъм+ събра млади колеги в РЦПППО за провеждане на обучение за СЪЗДАВАНЕ НА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Подобряване на уменията за социално-емоционално учене на ученици на...

Публикувано на 2022-06-29

Абревиатура: SELsMINE Стартова дата: 01.05.2022 Крайна дата: 31.05.2024 Проектът SELsMINE 2021-2-PL01-KA220-SCH-000051335 е...

Проект „Бъди до мен“

Публикувано на 2022-05-10

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) е партньор по проект „Бъди до мен“ (Stand By Me), който се...

Видеа по Проект STEAM4SEN

Публикувано на 2022-03-02

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ...

Проект ЕКС 2022

Публикувано на 2022-01-09

Продължителност: 6 месеца Проект 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-00003734 по програма „Европейски корпус за солидарност“,...

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

Меню