Национална асоциация на ресурсните учители

България

Публикации

Обучителни комплекти по проект "Обмяна на знания за образователно...

Публикувано на 2020-03-31

Проектът има за цел да разработи методологии, инструменти, човешки ресурси, капацитет и препоръки, които да...

"Помощникът на учителя в приобщаващото образование"

Публикувано на 2019-12-20

Учебникът „Помощникът на учителя в приобщаващото образование“ от Калоян Дамянов представя...

Методологии за оценка и обучение по проект "Себепознание и...

Публикувано на 2019-12-04

В рамките на проект "Себепознание и предприемачество за младежи в риск"/финансиран по програма Еразъм+ бяха...

"НАРЪЧНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ" ПО...

Публикувано на 2018-12-07

Проектът PRETTi, финансиран по програма Еразъм +, има за цел да развие методи и да създаде условия за подпомагане...

Публикувано на 2017-08-04

С навлизането на образователно приобщаване в българските училища все по-важно ще става да се промени и...

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2016-08-23

Професионални цели на учителите за развитие на приобщаването в училище Калоян Дамянов, директор на...

Деца, родители и учители в коалиция на толерантността

Публикувано на 2016-04-15

Този доклад представя и анализира 10 урочни теми, които бяха разработени и апробирани в начални училища, за да...

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ КРЪГЛА МАСА "РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – РЕАЛНОСТ И...

Публикувано на 2016-04-12

КРЪГЛА МАСА - ДИСКУСИЯ "РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - СТАТИЯ НА ПРОФ.ИЛЕЙН...

Публикувано на 2016-04-12

Децата с увреждания и техните семейства са изправени пред не малко предизвика-телства в България – страна...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню