Национална асоциация на ресурсните учители

България

Публикации

"НАРЪЧНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ" ПО...

Публикувано на 2018-12-07

Проектът PRETTi, финансиран по програма Еразъм +, има за цел да развие методи и да създаде условия за подпомагане...

Публикувано на 2017-08-04

С навлизането на образователно приобщаване в българските училища все по-важно ще става да се промени и...

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2016-08-23

Професионални цели на учителите за развитие на приобщаването в училище Калоян Дамянов, директор на...

Деца, родители и учители в коалиция на толерантността

Публикувано на 2016-04-15

Този доклад представя и анализира 10 урочни теми, които бяха разработени и апробирани в начални училища, за да...

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ КРЪГЛА МАСА "РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – РЕАЛНОСТ И...

Публикувано на 2016-04-12

КРЪГЛА МАСА - ДИСКУСИЯ "РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - СТАТИЯ НА ПРОФ.ИЛЕЙН...

Публикувано на 2016-04-12

Децата с увреждания и техните семейства са изправени пред не малко предизвика-телства в България – страна...

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ МЛАДЕЖИ

Публикувано на 2016-03-14

НАРУ участва като партньор по проект по програма "Еразъм +" , Ключова дейност 2 Стратегически партньорства.

БиБиСи СНИМА МИНИ-СЕРИАЛ ЗА АУТИЗМА

Публикувано на 2015-10-27

Британската обществена телевизия започва снимките на 6-сериен мини-сериал “The A Word“ („Думата с А”),...

Предаване на телевизия БиБиСи търси работа за хора с аутиъм и синдром на...

Публикувано на 2015-07-16

Поредицата на БиБиСи "Назначи ме" ще покаже трудностите, пред които са изправени хората с неврологични...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню