Национална асоциация на ресурсните учители

България

Публикации

10 ПРИЧИНИ ДА ОБИЧАМЕ СВОЯТА ПРОФЕСИЯ НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Публикувано на 2011-11-29

НАРУ-България, като организация на професионалисти в сферата на ресурсното подпомагане и образование за...

ИГРИ ЗА АУТИСТИЧНОТО ДЕТЕ

Публикувано на 2011-11-28

В настоящето изложение ще представим едно руско помагало, озаглавено: "Игри с аутистични деца", което има...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН- ОКТОMВРИ И НОЕМВРИ 2011

Публикувано на 2011-10-26

Ресурсен бюлетин е месечно издание на НАРУ-България. Той има за цел да популяризира добри практики,...

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА УЧЕНИЦИ В РИСК И ЗА УЧЕНИЦИТЕ С...

Публикувано на 2011-10-21

Докладът за развитието на образованието на учениците в риск е изготвен по поръчка на Организацията за...

УКАЗАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СЕКЦИИ НА НАРУ-БЪЛГАРИЯ

Публикувано на 2011-10-20

Нашите Регионални секции са основна част от структурата на организацията. НАРУ-България към датата на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню