Национална асоциация на ресурсните учители

България

Мултимедия

РЕСУРСНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ

Публикувано на 2014-11-11

Видео клип на Ресурсен център-Стара Загора за професионалното ориентиране на младежите със специални...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню