Национална асоциация на ресурсните учители

България

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ - България е национална неправителствена организация обединяваща професионалисти работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

НАРУ-България има представители във всички региони на страната и осъществява обществено полезна дейност свързана с квалификация, изследвания , проучвания, застъпничество и закрила,както на всички деца независимо от тяхните потребности, така и на всички професионалисти в социалната и образователната система в България.

Последвайте ни във Facebook

Последно от НАРУ

БЕЗПЛАТНА ЛЕКЦИЯ ПО СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ С КРИСТИЯНЕ КУУЛ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В...

Публикувано на 2016-08-31

На 14 Септември 2016 г. ще се проведе лекционно oбучение по Сензорна интеграция на тема: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА СЕНЗОРНО- ИНТЕГРАТИВНАТА...

СВЕТОВНОИЗВЕСТНАТА КРИСТИЯНЕ КУУЛ ИДВА В БЪЛГАРИЯ ДА ОБУЧАВА СЕНЗОРНИ...

Публикувано на 2016-08-26

Кристияне Куул - Садахарам е най-изявеният европейски експерт в областта на сензорната интеграция и е позната в цял свят. Tя  е началник сектор Ерготерапия в...

НАРУ:ДОС ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕСУРСНОTO ПОДПОМАГАНЕ

Публикувано на 2016-08-20

От няколко дни е факт официалното публикуване на проект на наредба за ДОС за приобщаващото образование на сайта на Министерство на образованието и науката. Тази...

НАРУ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "CANDLE"

Публикувано на 2016-08-08

Проект "Light a candle, bright your future (CANDLE)" на НАРУ навлезе в своята първа фаза. По време на проекта 14 младежки работника от  България, Турция, Литва, Италия, Англия и Румъния...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩНОСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ В СЛОВАКИЯ

Публикувано на 2016-08-02

Във връзка с изпълнение на международния проект „Европейска школа по общностно организиране“ по програма „Еразъм+“, Националната асоциация на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню