Национална асоциация на ресурсните учители

България

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ - България е национална неправителствена организация обединяваща професионалисти работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

НАРУ-България има представители във всички региони на страната и осъществява обществено полезна дейност свързана с квалификация, изследвания , проучвания, застъпничество и закрила,както на всички деца независимо от тяхните потребности, така и на всички професионалисти в социалната и образователната система в България.

Последвайте ни във Facebook

Последно от НАРУ

НАРУ ОРГАНИЗИРА КРЪГЛА МАСА ПО ПРOЕКТ ЗА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ МЛАДЕЖИ

Публикувано на 2017-01-19

Национална асоциация на ресурсните учители /НАРУ/ организира кръгла маса за разпространение резултатите от дейност „Проучване върху включването и участието...

НАД 150 РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ СЕ ПРЕХВЪРЛИХА НА РАБОТА ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В...

Публикувано на 2017-01-12

Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, както и на Наредбата за приобщаващото образование, директорите на училищата и...

PISA2015:ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС-ИЗВОДИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА...

Публикувано на 2017-01-07

В повечето страни от ЕС, беше установено, че повече от 15% от 15 годишните не са в състояние да се справят с дейности, които изискват най-малко минимална способност и...

РАБОТИЛНИЦАТА НА НАРУ ПОЛУЧИ ПЪРВИТЕ ПРИХОДИ ОТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ

Публикувано на 2016-12-22

НАРУ се включи в Немския коледен базар организиран пред Народния театър "Иван Вазов" в София. В продажбите на свещи се включиха ученици със специални...

НАРУ СЪЗДАДЕ СВОЙ ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Публикувано на 2016-12-19

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) е обучителното звено на НАРУ. Институтът предлага различни квалификационни програми в сферата...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню