Национална асоциация на ресурсните учители

България

Публикации

Публикувано на 2017-08-04

С навлизането на образователно приобщаване в българските училища все по-важно ще става да се промени и цялостната концепция на специално-педагогическата работа....

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕЛИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Публикувано на 2016-08-23

Професионални цели на учителите за развитие на приобщаването в училище Калоян Дамянов, директор на Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващото...

Деца, родители и учители в коалиция на толерантността

Публикувано на 2016-04-15

Този доклад представя и анализира 10 урочни теми, които бяха разработени и апробирани в начални училища, за да помогнат на децата, родителите и учителите в...

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ КРЪГЛА МАСА "РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – РЕАЛНОСТ И...

Публикувано на 2016-04-12

КРЪГЛА МАСА - ДИСКУСИЯ "РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ“ ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ - СТАТИЯ НА ПРОФ.ИЛЕЙН...

Публикувано на 2016-04-12

Децата с увреждания и техните семейства са изправени пред не малко предизвика-телства в България – страна с уникална история в Европа. София е най-старата...

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ МЛАДЕЖИ

Публикувано на 2016-03-14

НАРУ участва като партньор по проект по програма "Еразъм +" , Ключова дейност 2 Стратегически партньорства. Проект "Еразъм 4 VIP" има за цел да идентифицира нови...

БиБиСи СНИМА МИНИ-СЕРИАЛ ЗА АУТИЗМА

Публикувано на 2015-10-27

Британската обществена телевизия започва снимките на 6-сериен мини-сериал “The A Word“ („Думата с А”), който е безиран на едноименна продукция от...

Предаване на телевизия БиБиСи търси работа за хора с аутиъм и синдром на...

Публикувано на 2015-07-16

Поредицата на БиБиСи "Назначи ме" ще покаже трудностите, пред които са изправени хората с неврологични заболявания, които искат да работят, но не откриват...

НАРУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТАЖАНТИ

Публикувано на 2015-05-13

Във връзка с новата стажантска програма на НАРУ имаме удоволствието да обявим първите две позиции, за които набираме кандидати:   СТАЖАНТ АРТ...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню