Национална асоциация на ресурсните учители

България

Публикации

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН ЗА КОЛЕДА

Публикувано на 2011-12-17

Представяме Ви брой 3 на Ресурсен бюлетин, който е на Коледна вълна. Представени са основните събития през месец декември, свързани  по някакъв начин с НАРУ,...

ДЕТАЙЛЕН УКАЗАТЕЛ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ НА СЛУХА

Публикувано на 2011-12-14

Ресурсен център-Търговище предостави за нашите членове подробна разработка на г-н Пламен Петков, Слухово-речеви рехабилитатор предназначена за деца с нарушение...

КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И...

Публикувано на 2011-12-11

На 11.12.2011г. се проведе конференция на тема: "Интеграция на деца с обучителни затруднения и емоционално поведенчески нарушения" , организирана по проект:...

5 ИНДИКАТОРА ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО В ГРИЖИТЕ НА НАРУ-БЪЛГАРИЯ

Публикувано на 2011-12-09

НАРУ-България разработи модел от 5 индикатора по които можем да оценим всяка една организация предоставяща услуги за деца /от училища до различни социални...

АКТИВНИ АЗБУЧНИ КАРТИ ЗА ДЕЦА С НАРУШЕНИЕ НА СЛУХА

Публикувано на 2011-12-08

„Активни азбучни карти” е иновативна разработка на Ресурсен център-Монтана, касаеща създаването на дидактично помощно средство, чрез което да се...

10 ПРИЧИНИ ДА ОБИЧАМЕ СВОЯТА ПРОФЕСИЯ НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Публикувано на 2011-11-29

НАРУ-България, като организация на професионалисти в сферата на ресурсното подпомагане и образование за всички в общообразователната среда, реши да формулира на...

ИГРИ ЗА АУТИСТИЧНОТО ДЕТЕ

Публикувано на 2011-11-28

В настоящето изложение ще представим едно руско помагало, озаглавено: "Игри с аутистични деца", което има превод на български език. Помагалото цели да предложи...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН- ОКТОMВРИ И НОЕМВРИ 2011

Публикувано на 2011-10-26

Ресурсен бюлетин е месечно издание на НАРУ-България. Той има за цел да популяризира добри практики, предоставя новини и информация в сферата на интеграцията,...

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА УЧЕНИЦИ В РИСК И ЗА УЧЕНИЦИТЕ С...

Публикувано на 2011-10-21

Докладът за развитието на образованието на учениците в риск е изготвен по поръчка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.Идеята е да се...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню