Национална асоциация на ресурсните учители

България

АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

Публикувано на 2013-02-03

Във втората сесия на организирания от НАРУ online курс за членове на организацията : "Приобщаване в образованието" на 02.02.2013г. разгледахме темата: "Адаптирането на учебната програма в образователното включване". Адаптираната учебна програма и адаптираното оценяване често ще вървят ръка за ръка, тъй като е нужно да има различна схема на оценяване за ученици, които попълват адаптирани материали. По същия начин, важно е да се направи така, че учениците със специални потребности и ресурсните учители да разбират целта на адаптациите и че на място има осигурени подходящи материали в обучението за ученици с увреждания. Без подходящи материали в обучението, оценките на учениците не могат да се разглеждат като справедливо и точно представяне на това, което ученикът е научил. Накратко, наличието на подходяща учебна програма със смислени адаптации и подкрепа е от съществено значение за учениците със специални образователни потребности.

Ето и някои интересни мнения на участници в курса:

Красимира Георгиева:Мисля,че ще е добре,ако в учебниците във всеки урок са подадени задачи и упражнения по съответната тема,например в поле с друг цвят,които са адаптирани за учениците със специални образователни потребности.Същото може да се направи и за напредналите ученици.Така всички ученици ще работят по урока според възможностите си.А учителите ще бъдат улеснени и няма да се чудят как да работят с "различните" деца.

Стефан Стефанов:Адаптираната програма за всяко едно дете е индивидуална и тя дава посоката на обучение на ученика със специални потребности. Ако има съответната литература /учебници/, с урок и упражнение - би било добре, но това за съжаление не е възможно именно защото ученикът със специални потребности не може да бъде "уеднаквен". Всеки ученик със специални образователни потребности е строго индивидуален и всяка литература по въпроса би била в помощ на ресурсния и на общообразователния учител, както и всяко мнение от практиката на колегите с по-дългогодишен опит.

София Воденичарова:Много ми хареса термина "Заместваща /функционална програма" и мисля, че при голяма част от децата , с които работим тряба да се изготвя точно такава програма - за изграждане на социални умения или за усвояване на учебен материал , които е съвсем елементарен. И сега има ученици 10-11 клас, които на този етап от обучението си усвояват пр. таблицата за умножение и много трудно успяваме да убедим колегите общообразователни учители, че на тези ученици ще пишем отлична оценка, ако сами са написали в тетрадките си вярно таблицата за умножение с 4 примерно.И не на последно място за да постигнем резултати при обучението на децата със специални потребности е задължително използването на много, много нагледни средства , дидактични материали както и практическо приложение на това, което искаме да постигнем. По - добре да отидем с детето да измием ръцете на чешмата , вместо 15 минути да се мъчим да насочим вниманието му в картинката пред него , на която друго дете мие ръцете си.

Илона Томова:Говорейки за адаптирани учебни материали, учебни програми ,учебни помагала със сигурност при учениците със специални потребности би трябвало да се цели отдалечаване от академичния характер на обучението и превръщането му в компетенция, придобита по най-прекия и достъпен начин за всеки ученик (респ. дете), в зависимост от неговия темп и начин на усвояване . Поради тази причина, не бих си представила универсалност в процеса на адаптиране.
Аз например, работя с три момчета в първи клас (в различни класове), чието състояние е разстройство от аутистичния спектър. Повярвайте ми, с всеки от тях работя по различен начин, с различни дидактични материали и т.н.

Живка Димитрова:Лесно се намират материали за малки деца. С повече усилия се адаптират материали за големи ученици. Най- големи затруднения обаче срещам в случаи, когато ученикът по документи покрива ДОИ, а в действителност знанията и уменията му са на много по- ниско ниво. Понякога това е по желание на родителите, а понякога- на учителите. Родителите искат децата им да завършат с диплома, осигуряваща им възможности като на останалите. Учителите се срахуват, че бумащи-ната ще се увеличи. Добре би било МОНМ да разработи програми за до XII клас за ученици, които не покриват минимума, но могат да усвоят някакви академични знания и други програми, за ученици, с които ще се работи основно за социални умения и умения за самообслужване. Добре е професионалните гимназии също да разполагат с такива програми, съобразени със съответните професии.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в...

Публикувано на 2019-11-10

Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“,...

Работни визити в рамките на национална конференция " Ресурсните учители и...

Публикувано на 2019-11-08

В следобедните часове на днешния ден, 08 ноември, част от участниците в Национална конференция „Ресурсните...

Екипът на НАРУ се сбогува с доброволците по проект "Учим и израстваме...

Публикувано на 2019-11-06

След 6 ползотворни и емоционални месеца заедно, екипът на НАРУ се сбогува с международните си доброволци по...

Форум RELOGIA "Триалози 2019" ще се проведе в София

Публикувано на 2019-11-05

RELOGIA | ТРИАЛОЗИ 2019 ще се проведе от 19 до 24 ноември 2019 г. в Националния дворец на културата в София и ще...

Първа транснационана среща по проект "Приобщаващо и иновативно STE (A) M...

Публикувано на 2019-10-29

На 28 и 29-ти октомври се провежда първа транснационана среща по проект"Приобщаващо и иновативно STE (A) M...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца НАРУ е партньор по...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Меню