Национална асоциация на ресурсните учители

България

КАЛОЯН ДАМЯНОВ ПРЕДСТАВИ НОВА КНИГА ЗА ФУНКЦИОНАЛНОТО ОЦЕНЯВАНЕ

Публикувано на 2020-04-28

Функционалната оценка на специалните образователни потребности е важна част от цялостното предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и всички работещи с такива деца и ученици. Настоящето издание е разработено въз основа на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето (МКФУЗ) – детско развитие, известна като ICF-CY на Световната здравна организация, в контекста на приобщаващото образование в България. Аудиторията ще може да се запознае с био-психо-социалния модел на уврежданията като нова концепция заложена в новите образователни, социални и здравни политики в световен мащаб. Анализира се европейския опит в прилагането на класификацията като се поставя акцент върху приложението в образователната сфера, както и върху някои критични моменти. Освен че изданието представлява практическо ръководство за функционална оценка на специалните образователни потребности в него се разглеждат и някои въпроси свързани с организацията на самото обучение на тези деца и ученици в контекста на общообразователната среда. Осъществена е връзка между функцоналната оценка и стратегиите и принципите на обучение и организиране на приобщаващи класни стаи и пространства.
За автора
Калоян Дамянов е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град, както и национален координатор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Той е доктор по специална педагогика със защитена дисертация на тема: „Създаване и организиране на подкрепящата среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности“ под научното ръководство на проф.дпн. Владимир Радулов. Калоян Дамянов е и магистър по интеркултурно и екологично управление на училищата от Ca Foscari University, Венеция, Италия. Той е водещ национален експерт в сферата на приобщаващото образование и хоноруван преподавател в няколко висши училища: СУ „Св.Климент Охридски“, ПУ „Св.Паисий Хилендарски“ и НБУ.
Всеки, който желае ще може да закупи от книгата. Допълнителна информация как ще бъде възможно това, ще публикуваме в началото на месец май.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Присъеденете се към международен политически онлайн дебат: "Приобщаващо...

Публикувано на 2020-05-29

Висококачествените системи за приобщаващо образование не само подкрепят академичните постижения, но и...

Детската книжка помага на най-малките да разберат история за коронавируса

Публикувано на 2020-05-27

Пандемията от COVID-19 промени живота на всички нас. Докато ние, възрастните, търсим начин да живеем според...

ИЗЛЕЗЕ СБОРНИК С ДОКЛАДИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА НАРУ

Публикувано на 2020-05-26

Излезе от печат нашият сборник с доклади и добри практики от Национална конференция “Ресурсните учители...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

Публикувано на 2020-05-26

Детска градина № 25 (IAȘI, Румъния) ОРГАНИЗИРА: Международен онлайн конкурс „BE CHILD (ДА СИ ДЕТЕ) … по...

Честит празник на българската просвета и на славянската писменост

Публикувано на 2020-05-24

Националната асоциция на ресурсните учители  честити празника на българската просвета и култура и на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Учим и израстваме заедно- Европейски корпус за солидарност

Публикувано на 2019-04-25

Продължителност: 6 месеца   Проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 по програма...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Абривиатура: CULT - APP Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 Продължителност: 30 месеца   

Меню