Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ и "Заслушай се" организираха кръгла маса

Публикувано на 2017-10-27

На 26/10/2017 г. в София се състоя кръгла маса на тема: „Приобщаващото образование и жестовият език в България“, организирана от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) и фондация „Заслушай се“. Форумът беше организиран с цел да се обърне внимание на проблемите, с които се сблъскват децата и учениците със слухови затруднения и мястото на жестовия език в процеса на обучението.

            Кръглата маса беше открита от Калоян Дамянов, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град, който направи презентация на тема „Приобщавашото образование и децата със слухови затруднения“. В презентацията си, г-н Дамянов обърна внимание на видовете подкрепа на личностно развитие при деца и ученици с нарушен слух, както и различните видове специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори, помощник на учителя, координатори), които могат да оказват подкрепа при обучителния процес. Kалоян Дамянов подчерта, че трябва да се изгради много добра подкрепяща среда в детските градини и училищата, за да може процесът на образование да бъде успешен.

            Форумът продължи с презентацията на Таня Лесева, която акцентира на стратегиите на работа с деца и ученици с увреден слух, като наблегна,че преди всичко трябва да се направи точна оценка на степеннта на слухово увреждане, след което да се търси правилната стратегия за работа. Доц. Неда Балканска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се фокусира върху алтернативни средства и форми в процеса на обучение на деца със затруднен слух и важността от жестов език, който да съпътства този процес.

            Във втовия панел на кръглата маса д-р Славина Лозанова направи презентация на тема: „Жестовият език и мануалната комуникация в за приобщаващо образование“.

            След дискусията, която беше проведена сред участниците, се очертаха основните проблеми и предложения към националните политики за разрешаването на тези проблеми. В края на тази първа кръгла маса Директорът на регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование Калоян Дамянов и председателят на фондация „Заслушай се “ Ашод Дерандонян заявиха, че това е само началото и че същинската работа започва сега, като крайната цел е да се гарантира една благоприятна и качествена среда за обучението на децата и учениците с увреден слух в България.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Регионален форум "Книгата е моята светлина" се проведе в РЦПППО, Враца

Публикувано на 2018-11-13

В деня на незрящите, 13.11.2018,  във Враца се проведе регионален форум "Книгата е моята светлина" - споделено от...

Проведе се първа среща по международен проект "CULT-APP"

Публикувано на 2018-11-11

На 8 и 9 ноември в Холандия, се проведе първа среща по проект: “CULT-APP”, финансиран от програма "Еразъм + ", с...

Доброволци на НАРУ взеха участие в празника на 106 ОУ Григорий Цамблак

Публикувано на 2018-11-01

 Международните доброволците  на НАРУ -Бора(Турция) и Пресилия (Франция)взеха дейно участие в празника...

Международно обучение за екстремното насилие в мултикултурно общество

Публикувано на 2018-10-18

От 14 до 20 октомври, представители на НАРУ - Борислав Гюрев и Теодора Нончева, взeмат участие в обучение на...

НЕЗАВИСИМ ПРЕГЛЕД ПО ПРОЕКТ “ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”

Публикувано на 2018-10-08

Проведе се работна среща за представяне на независим преглед на проект “Заедно в детската градина” на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

„Стъпка по стеъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28...

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Меню