Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ и "Заслушай се" организираха кръгла маса

Публикувано на 2017-10-27

На 26/10/2017 г. в София се състоя кръгла маса на тема: „Приобщаващото образование и жестовият език в България“, организирана от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) и фондация „Заслушай се“. Форумът беше организиран с цел да се обърне внимание на проблемите, с които се сблъскват децата и учениците със слухови затруднения и мястото на жестовия език в процеса на обучението.

            Кръглата маса беше открита от Калоян Дамянов, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град, който направи презентация на тема „Приобщавашото образование и децата със слухови затруднения“. В презентацията си, г-н Дамянов обърна внимание на видовете подкрепа на личностно развитие при деца и ученици с нарушен слух, както и различните видове специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори, помощник на учителя, координатори), които могат да оказват подкрепа при обучителния процес. Kалоян Дамянов подчерта, че трябва да се изгради много добра подкрепяща среда в детските градини и училищата, за да може процесът на образование да бъде успешен.

            Форумът продължи с презентацията на Таня Лесева, която акцентира на стратегиите на работа с деца и ученици с увреден слух, като наблегна,че преди всичко трябва да се направи точна оценка на степеннта на слухово увреждане, след което да се търси правилната стратегия за работа. Доц. Неда Балканска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се фокусира върху алтернативни средства и форми в процеса на обучение на деца със затруднен слух и важността от жестов език, който да съпътства този процес.

            Във втовия панел на кръглата маса д-р Славина Лозанова направи презентация на тема: „Жестовият език и мануалната комуникация в за приобщаващо образование“.

            След дискусията, която беше проведена сред участниците, се очертаха основните проблеми и предложения към националните политики за разрешаването на тези проблеми. В края на тази първа кръгла маса Директорът на регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование Калоян Дамянов и председателят на фондация „Заслушай се “ Ашод Дерандонян заявиха, че това е само началото и че същинската работа започва сега, като крайната цел е да се гарантира една благоприятна и качествена среда за обучението на децата и учениците с увреден слух в България.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕРГОТЕРАПИЯ С БРИТАНСКИ СПЕЦИАЛИСТ

Публикувано на 2018-05-22

На 22 май в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-София град (РЦПППО) от 10:00...

Бургаски ресурсен учител спечели наградата „Учител на годината 2018“ на...

Публикувано на 2018-05-21

Марияна Георгиева, старши ресурсен учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас,  е носител на...

НАРУ ДАРИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПИРОГОВ

Публикувано на 2018-05-18

Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ), с подкрепата на британските фондации Physionet и Frontline...

НАРУ УЧАСТВА В ПРОГРАМА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ

Публикувано на 2018-04-27

НАРУ изпрати свой пореден представител в обменната програма за организиране на общности и насърчаване на...

НАРУ СЕ ВКЛЮЧИ В ПОСЛЕДНОТО ОБУЧЕНИЕ ОТ "ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ПО ОБЩНОСТНО...

Публикувано на 2018-04-18

Във връзка с изпълнението на международен проект „Европейска школа по общностно организиране“ по...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Light a Candle Bright Your Future - CANDLE

Публикувано на 2016-10-29

Начало: Август, 2016 Край: Октомври, 2017 По време на проекта 14 младежки работника от  България, Турция, Литва,...

Меню