Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ и "Заслушай се" организираха кръгла маса

Публикувано на 2017-10-27

На 26/10/2017 г. в София се състоя кръгла маса на тема: „Приобщаващото образование и жестовият език в България“, организирана от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) и фондация „Заслушай се“. Форумът беше организиран с цел да се обърне внимание на проблемите, с които се сблъскват децата и учениците със слухови затруднения и мястото на жестовия език в процеса на обучението.

            Кръглата маса беше открита от Калоян Дамянов, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град, който направи презентация на тема „Приобщавашото образование и децата със слухови затруднения“. В презентацията си, г-н Дамянов обърна внимание на видовете подкрепа на личностно развитие при деца и ученици с нарушен слух, както и различните видове специалисти (ресурсни учители, психолози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори, помощник на учителя, координатори), които могат да оказват подкрепа при обучителния процес. Kалоян Дамянов подчерта, че трябва да се изгради много добра подкрепяща среда в детските градини и училищата, за да може процесът на образование да бъде успешен.

            Форумът продължи с презентацията на Таня Лесева, която акцентира на стратегиите на работа с деца и ученици с увреден слух, като наблегна,че преди всичко трябва да се направи точна оценка на степеннта на слухово увреждане, след което да се търси правилната стратегия за работа. Доц. Неда Балканска от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се фокусира върху алтернативни средства и форми в процеса на обучение на деца със затруднен слух и важността от жестов език, който да съпътства този процес.

            Във втовия панел на кръглата маса д-р Славина Лозанова направи презентация на тема: „Жестовият език и мануалната комуникация в за приобщаващо образование“.

            След дискусията, която беше проведена сред участниците, се очертаха основните проблеми и предложения към националните политики за разрешаването на тези проблеми. В края на тази първа кръгла маса Директорът на регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование Калоян Дамянов и председателят на фондация „Заслушай се “ Ашод Дерандонян заявиха, че това е само началото и че същинската работа започва сега, като крайната цел е да се гарантира една благоприятна и качествена среда за обучението на децата и учениците с увреден слух в България.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ СИ ПАРТНИРА С ХОЛАНДСКИ ОБУЧИТЕЛИ

Публикувано на 2017-12-14

В рамките на проекта SENTYR ще бъдат обучени младежки работници, които на свой ред ще помогнат на младежи в риск да подобрят шансовете си за професионална реализация...

НАРУ ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА СВОЙ ПРОЕКТ

Публикувано на 2017-12-05

Днес, 05.12.2017, се проведе валоризационна конференция по програма Еразъм + и съпътстващи дейности. На събитието присъстваха зам. министърът на образованието и...

Разбери „Какво може да е бъдещето на хората с увреждания в България!"

Публикувано на 2017-11-30

По случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания, в "A hub", пространството за социални иновации, София, се проведе пресконференция, организирана от...

НАРУ БЕ ДОМАКИН НА ПЪРВАТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "SENTYR"

Публикувано на 2017-11-24

На 24 ноември в Регионален център - София - град се проведе първата партньорска среща по проект "Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)" на НАРУ.  Проектът е съвместна...

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР–ВРАЦА ПОСЕТИХА УЕЛС ПО ПРОЕКТ „ФОКУС...

Публикувано на 2017-11-21

     От 6 до 10 ноември специалисти от Регионален център–Враца проведоха мобилност по проект „Фокус Приобщаване“ по програма Еразъм+ в гр. Конуи,...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Light a Candle Bright Your Future - CANDLE

Публикувано на 2016-10-29

Начало: Август, 2016 Край: Октомври, 2017 По време на проекта 14 младежки работника от  България, Турция, Литва, Италия, Англия и Румъния ще бъдат обучени как да...

Quality Assurance in VET for learners with ADHD

Публикувано на 2016-10-29

Проект "Quality Assurance in VET for learners with ADHD" има за цел да промотира приобщаващото образование сред ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието. Таргет групата са...

Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning

Публикувано на 2016-10-29

Начало : Октомври, 2016 Край: Октомври, 2018 Проектът има за цел да повиши капацитета на общообразователни специалисти по отношение на уменията им за работа с ученици...

“Non-Formal Education and Diversity in European Youth Work: Subjects - Methods – Exchange” Неформално...

Публикувано на 2016-03-23

От 2-ри - 06 април 2016 г. младежки работници от 19 различни европейски страни се срещнаха в Тетово (Македония). Следващата експертна група ще се проведе в Сараево (Босна...

"Ежегоден фестивал на спортното приобщаване, Столична община "Sports Inclion Festival",...

Публикувано на 2016-03-15

Начало на проекта:30/03/2016 Край на проекта: 05/07/2016   Проект „Ежегоден фестивал на спортното приобщаване” на НАРУ промотира социалното включване на младежи...

Меню