Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ ПОДКРЕПЯ УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ ДА БЪДЕ ПРИЗНАТА ЗА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНА

Публикувано на 2014-03-11

Най-голямата учителска неправителствена организация НАРУ застава зад проекта на стратегията за развитие на педагогическите кадри, която предвижда учителската професия да стане държавно регулирана.

Започва изготвяне на стандарти  и единни държавни изисквания за придобиване на педагогическа квалификация със свои предложения свързани с педагогическите специалности в сферата на интеграцията и включващото обучение ще се включи и НАРУ.

Предлагания проект на стратегия е първият по рода си в България и е посрещнат с облекчение от образователната гилдия след като дълго време учителската професия беше обезценявана. Стратегията трябва да очертае пътя, по който трябва да върви държавата, за да преодолее кризата за кадри в сферата на образованието.

Данните говорят сами за себе си. Всеки трети учител е над 55 години, а младите учители до 35 години са 1 от 10. Професията е силно феминизирана, което има негативни последствия върху развитието на децата - почти 90% от учителите са жени.

И двете тенденции се задълбочават през последните години. Те отразяват проблемите с ниските заплати на учителите, липсата на мотивация и историческия минимум на изключително ниския престиж на професията. В общия случай родителите не препоръчват на децата си да стават учители, а студентите с педагогически профил са искали да учат нещо друго.

 

Скоро учителската професия ще стане регулирана - така ще се реши и проблемът с контрола на качеството.

„По друг начин казано - това е регулирана от държавата дейност и когато чуят такъв израз, повечето хора смятат, че учителите стават държавни служители. Не. Това означава, че университетите готвят студентите по тези професионални направления по държавни стандарти”, разяснява г-жа Мукаддес Налбант, Зам.-министър на образованието и науката.

„Това е чудесно. Но е необходимо да се обезпечи финансово, много се страхувам да не остане само на хартия”, коментира Янка Такева, Синдикат на българските учители.

Стратегията предвижда отпускането на стипендии и допълнителни стимули за студентите по педагогика, както и увеличение на стажа им в класните стаи. За младите учители ще отговарят наставници. Преподавателите от всички възрасти ще трябва постоянно да поддържат квалификацията си.

НАРУ ще подкрепи всички усилия на МОН и синдикатите за популяризиране на стратегията в цялата страна.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню