Национална асоциация на ресурсните учители

България

НАРУ ПРОВЕДЕ ЛЯТНА ШКОЛА ЗА УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2021-07-01

Между 29.06 и 02.07 в гр.Несебър се проведе Лятна школа за училищно приобщаване. Това е седмото издание на школата, която събира специалисти в сферата на приобщаващото образование от цялата страна. В събитието участие взеха експерти от Министерство на образованието  и науката, регионални управления по образованието и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Тази година в школата взеха участие 75 ресурсни учители, психолози, логопеди и други експерти в тази област.  Школата се откри от д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПППО-София-град и г-жа Благовеста Борчева, държавен експерт в МОН. По време на школата г-жа Благовеста Борчева представи проект "Подкрепа за приобщaващо образование, Дейност 1. Модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици: Разработване и прилагане на модел за функционална оценка". Участниците имаха възможност да задават въпроси и да получат повече информация за дейностите по проекта. Темите на школата бяха "Практикум за подкрепа и обучение на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието и проблемно поведение" с водещ д-р Цветомира Ангелова и "Съвременните тенденции в терапевтичната подкрепа‐ "мост" между терапия и приобщаващо образование" с водещ Анна Иванова.

Калина Христова и Лилия Кисьова от РЦПППО-София-град представиха „Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание на ученици със специални образователни потребности в първи гимназиален етап“ по Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ на МОН. Всички участници в школата получиха безплатно издание на методическото ръководство за адаптиране на учебно съдържание.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню