Национална асоциация на ресурсните учители

България

Препоръки за полити по проект IE+

Публикувано на 2020-12-08

Пречките пред приобщаващото образование могат да бъдат открити във всички аспекти на училището, в общностите, но и в местните и националните политики. Някои от тези пречки възникват при взаимодействието между учащите и това какво и как им се преподава.
Изследователската работа по проект IE+ имаше за цел да постигне разбиране за развитието на децата с увреждания в училище и проблемите при осъществяването на политиките за приобщаващо образование. Обществата ни се характеризират с разнообразие, ето защо е важно да се обръща внимание на историята и контекста на образователните системи, политики и практики във всяка отделна страна. И внимавайки да не се стигне до прекомерно опростяване на културата и контекста във всяка страна, или до директно сравняване на развитието, през което е преминала всяка една държава по пътя си към приобщаващо образование, изследователската работа по проект IE+ е набелязала няколко общи пречки, които възпрепятстват напредъка на различните страни членки на ЕС по пътя им към приобщаващо образование. Те се явяват на всички нива на образователната система и в най-честия случай се открояват най-много при преминаването на ученика от едно образователно ниво към друго. 

Във финалния документ "Препоръки за политики" по проекта:" "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПОЛИТИКА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ"/ IE + може да научите повече за идентифицираните пречки и препоръките за тяхното преодоляване.

Партньорите по проекта са:

- Координатор: Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания ЕАSPD/ Белгия, 

- Inclusive Europe/ Белгия,

- Национална асоциация на ресурсните учители /България 

- University of Salamanca’s Institute on Community Integration (INICO)/Испания , 

- Ghent University the Department of Special Needs Education /Белгия.

-Kentro Koinonikis Frontidas Atomon Me Noitiki Ysterisi (ESTIA)/ Гърция

- C.E.C.D. Mira Sintra/Португалия

Проектът се реализира по ключова дейност 3 на програма „Еразъм +“.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ ВРЪЧИ ГРАМОТА НА 140 СУ "ИВАН БОГОРОВ"

Публикувано на 2021-01-12

Днес представители на НАРУ посетиха "140 СУ Иван Богоров" град София, за да връчат почитна грамота на...

Обединеното краслтво напуска програмата за мобилност на студенти Еразъм

Публикувано на 2020-12-26

Сделката за Брекзит: Обединеното кралство „реши да не остане в програмата за мобилност на студенти...

Представители на НАРУ взеха участие на общо събвание на CONNECT International

Публикувано на 2020-12-21

Днес се проведе общо събвание на "CОNNECT International"- международна мрежа на неправителствени организации, в която...

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ IE+

Публикувано на 2020-12-11

На 10 и 11 декември 2020 година се проведоха  заключителна международна конференция  и финална...

НАРУ ПОДКРЕПИ СТАНОВИЩЕ НА НМД

Публикувано на 2020-12-11

НАРУ подкрепи становище на Национална мрежа за децата срещу някои от текстове на внесения на 4 декември в...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Учим и израстваме заедно- Европейски корпус за солидарност

Публикувано на 2019-04-25

Продължителност: 6 месеца   Проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 по програма...

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Абривиатура: CULT - APP Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 Продължителност: 30 месеца   

Меню