Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПРИОБЩАВАНЕТО НЕ СВЪРШВА В КЛАСНАТА СТАЯ

Публикувано на 2013-02-26

Днес, 25.02.2013г. се проведе поредната сесията от нашето онлайн обучение по приобщаване в образованието. Тази сесия беше на тема: "Приобщаването не свършва в класната стая" с инструктор Калина Христова, Зам.-Председател на НАРУ. В идеалния вариант приобщаването на децата със специални потребности би трябвало да се случва на всички нива от училищния живот – и в класната стая, и извън нея. Въпреки това, в зависимост от изискванията на учебната програма, опита на учителия и философията на училището, възможностите за приобщаване може да не се случат в класната стая. Ако детето със специални потребности е изправено пред такава ситуация, то остават други сфери от училищната общност, където включващите възможности могат да съществуват. Разбира се, всичко това би могло да се случи с желанието на училищния персонал и родителите. Все още много училища се учат на начини, по които приобщаването може и би трябвало да се случва.Някои от тези възможности бяха разгледнани в обучителната сесия: клубовете по интереси, музикални групи, спортни отбори, помощници в библиотеката, училищни пиеси, училищен вестник и радио и т.н

Ето някои и запомнящите се мнения в обучението:

Красимира Георгиева: От опита, който имам като ресурсен учител мога да споделя,че за да бъде приобщено детето със специални потребности е необходима екипна работа в една посока от всички, които работят с детето:директор, учител, ресурсен учител,педагогически съветник, логопед, дори и обслужващ персонал. Имам наблюдение,че ако всички тези участници в процеса се отнасят позитивно и отговорно към идеята за приобщаване,детето се чувства добре и има положителни резултати.


Весела Павлова: Много често за възможностите на нашите деца се съди само по възможностите им в образователния процес, а една голяма част от тях могат да проявят неподозирано големи и ценни възможности извън него.Всяко дете има нужда от ситуацията, която да го показва в добра светлина и смятам, че наш основен ангажимент е да я открием и предоставим за него.

Илона Томова: Не е много трудно да се съобрази точната роля на детето със специални потребности в общата изява, да се изиска съдействие от ресурсния учител, от останалите специалисти, но е необходим синхрон и гъвкавост в екипа

Ирина Гогова: Перфектната изява и перфектния режисиран учебен час наистина са порочна практика. Добре , че имаме колеги, които вече не казват: "Ще имам посещение - вземи го." , а питат "Какво да работи детето в този час, какво ще е най-удачно да му дам?" 

Албенка Игнатова: Основна цел на училището е да приобщи учениците.Съвременното училище трябва да е привликателно. В него децата трябва да се чувстват уверени и спокойни.

НАРУ продължава своето обучение и през месец март.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню