Национална асоциация на ресурсните учители

България

ПРИОБЩАВАНЕТО НЕ СВЪРШВА В КЛАСНАТА СТАЯ

Публикувано на 2013-02-26

Днес, 25.02.2013г. се проведе поредната сесията от нашето онлайн обучение по приобщаване в образованието. Тази сесия беше на тема: "Приобщаването не свършва в класната стая" с инструктор Калина Христова, Зам.-Председател на НАРУ. В идеалния вариант приобщаването на децата със специални потребности би трябвало да се случва на всички нива от училищния живот – и в класната стая, и извън нея. Въпреки това, в зависимост от изискванията на учебната програма, опита на учителия и философията на училището, възможностите за приобщаване може да не се случат в класната стая. Ако детето със специални потребности е изправено пред такава ситуация, то остават други сфери от училищната общност, където включващите възможности могат да съществуват. Разбира се, всичко това би могло да се случи с желанието на училищния персонал и родителите. Все още много училища се учат на начини, по които приобщаването може и би трябвало да се случва.Някои от тези възможности бяха разгледнани в обучителната сесия: клубовете по интереси, музикални групи, спортни отбори, помощници в библиотеката, училищни пиеси, училищен вестник и радио и т.н

Ето някои и запомнящите се мнения в обучението:

Красимира Георгиева: От опита, който имам като ресурсен учител мога да споделя,че за да бъде приобщено детето със специални потребности е необходима екипна работа в една посока от всички, които работят с детето:директор, учител, ресурсен учител,педагогически съветник, логопед, дори и обслужващ персонал. Имам наблюдение,че ако всички тези участници в процеса се отнасят позитивно и отговорно към идеята за приобщаване,детето се чувства добре и има положителни резултати.


Весела Павлова: Много често за възможностите на нашите деца се съди само по възможностите им в образователния процес, а една голяма част от тях могат да проявят неподозирано големи и ценни възможности извън него.Всяко дете има нужда от ситуацията, която да го показва в добра светлина и смятам, че наш основен ангажимент е да я открием и предоставим за него.

Илона Томова: Не е много трудно да се съобрази точната роля на детето със специални потребности в общата изява, да се изиска съдействие от ресурсния учител, от останалите специалисти, но е необходим синхрон и гъвкавост в екипа

Ирина Гогова: Перфектната изява и перфектния режисиран учебен час наистина са порочна практика. Добре , че имаме колеги, които вече не казват: "Ще имам посещение - вземи го." , а питат "Какво да работи детето в този час, какво ще е най-удачно да му дам?" 

Албенка Игнатова: Основна цел на училището е да приобщи учениците.Съвременното училище трябва да е привликателно. В него децата трябва да се чувстват уверени и спокойни.

НАРУ продължава своето обучение и през месец март.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Доброволците по проект "Учим и израстваме заедно" работят активно в 140 СОУ

Публикувано на 2019-06-07

Международните доброволци на НАРУ по програма "Европейски корпус за солидарност"- Атанасия ( Гърция),...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню