Национална асоциация на ресурсните учители

България

РАБОТНА СРЕЩА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Публикувано на 2015-02-03

Проведе се официална работна среща между представители на НАРУ и Комисията по образование и наука в НС. На срещата присъства и Зам.-Министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, както и г-жа Грета Ганчева от Дирекция "Достъп до образованието и подкрепа на развитието" в МОН. От страна на НАРУ участваха  Калоян Дамянов, Председател, Калина Христова, Зам.-председател, Стоян Павлов Секретар и Весела Павлова, Координатор на НАРУ във Враца. От страна на Комисията по образованието и науката участие взе г-жа Милена Дамянова, Председател , доц.Борислав Великов и г-жа Корнелия Маринова, зам.-председатели и народни представители.  Участваха представители на училища по проект "Включващо обучение, социални партньори, НМД, университетски преподаватели в сферата на специалната педагогика. По време на срещата се постигнаха много важни договорености за промени в Проекта на закон за предучилищно и училищно образование. На първо място ресурсните центрове остават специализирани звена към Министъра на образованието и науката с изключително важни нови фунции:оценяване, насочване, наблюдение, мониторинг квалификация, водене на случаи в сферата на приобщаващото образование. Съобразно новите им функции като гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование се предлага и актуалната им промяна в Регионални центрове за приобщаващо образование. Училищата и детските градини, които не покриват изискванията за осигуряване на подкрепяща среда и ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности ще продължат да ползват такива специалисти от регионалните центрове. В същото време регионалните центрове ще трябва да насочват и подкрепят децата и семействата, както в училище и детската градина, така и в центровете за личностно развитие. Регионалните центрове за приобщаващо образование са един изключително системен и нов инструмент за осигуряване на качеството на образователното приобщаване. В рамките на следващите дни НАРУ ще организира и семинар за представители на всички РЦ, за да можем окончателно да изготвим нашата визия за регионалните центрове, както и да начертаем предожения за държавните стандарти към закона. НАРУ изказва благодарност на всички наши членове, които подкрепиха нашите усилия в последните седмици. По повод организираната подписка за запазване на държавния статут на центровете, моля да ни я изпратите до петък с което ще завършим тази инициатива. Повече подробности ще коментираме на Общото събрание този месец.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Честит първи учебен ден

Публикувано на 2021-09-15

УВАЖАЕМИ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 15 септември е сред...

“Четем с Ася и Явор”- първият буквар за ученици с различен майчин език ...

Публикувано на 2021-09-13

Първият български буквар за ученици с различен майчин език от българския е достъпен безплатно на сайта 

Старт на проект "Знания за правата на човека"

Публикувано на 2021-09-13

През септември 2021 година стартира проект "Знания за правата на човека", финансиран от Фонд Активни граждани...

Проучване за изграждане на социално-емоционални компетентности у деца на...

Публикувано на 2021-08-31

На 31.08.2021 г. се проведе транснационална онлайн среща по проект „Изграждане на приобщаващо общество чрез...

Международен ден на младежта

Публикувано на 2021-08-13

Международният ден на младежта се отбелязва всяка година на 12 август, като насочва младежките проблеми към...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

ЗНАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Публикувано на 2021-09-13

Начална дата: 01.09.2021 Крайна дата: 01.02.2021 Продължителност: 18 месеца  Проект "Знания за правата на човека" се...

ВКЛЮЧВАЩИ БАЛОНЧЕТА:МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ДЕЙСТВИЕ/INCLUSIVE BUBBLES:...

Публикувано на 2021-03-02

Абревиатура: Inclusive Bubbles Стартова дата: 01.03.2021 Крайна дата:  31. 08. 2022 Продължителност: 12 месеца (+ 6...

Изграждане на приобщаващо общество чрез подкрепа на ранно детско...

Публикувано на 2019-12-05

Абривиатура: BE-CHILD Стартова дата: 01.12. 2019 Крайна дата: 31. 05. 2022  Продължителност: 30 месеца    Проектът BE...

ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЕКСТРЕМИЗМА

Публикувано на 2019-11-11

 Проектът „Да се изправим срещу екстремизма“ е проект по КД1 на програма Еразъм +. Той се проведе от 21...

Приобщаващо и иновативно STE (A) M образование заученици със СОП

Публикувано на 2019-10-22

Абривиaтура : STEAM4SEN Стартова дата: 01-09-2019 Финална дата: 28-02-2022 Продължителност: 30 месеца   НАРУ е...

Меню