Национална асоциация на ресурсните учители

България

РАБОТНА СРЕЩА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Публикувано на 2015-02-03

Проведе се официална работна среща между представители на НАРУ и Комисията по образование и наука в НС. На срещата присъства и Зам.-Министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева, както и г-жа Грета Ганчева от Дирекция "Достъп до образованието и подкрепа на развитието" в МОН. От страна на НАРУ участваха  Калоян Дамянов, Председател, Калина Христова, Зам.-председател, Стоян Павлов Секретар и Весела Павлова, Координатор на НАРУ във Враца. От страна на Комисията по образованието и науката участие взе г-жа Милена Дамянова, Председател , доц.Борислав Великов и г-жа Корнелия Маринова, зам.-председатели и народни представители.  Участваха представители на училища по проект "Включващо обучение, социални партньори, НМД, университетски преподаватели в сферата на специалната педагогика. По време на срещата се постигнаха много важни договорености за промени в Проекта на закон за предучилищно и училищно образование. На първо място ресурсните центрове остават специализирани звена към Министъра на образованието и науката с изключително важни нови фунции:оценяване, насочване, наблюдение, мониторинг квалификация, водене на случаи в сферата на приобщаващото образование. Съобразно новите им функции като гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование се предлага и актуалната им промяна в Регионални центрове за приобщаващо образование. Училищата и детските градини, които не покриват изискванията за осигуряване на подкрепяща среда и ресурсно подпомагане на децата със специални образователни потребности ще продължат да ползват такива специалисти от регионалните центрове. В същото време регионалните центрове ще трябва да насочват и подкрепят децата и семействата, както в училище и детската градина, така и в центровете за личностно развитие. Регионалните центрове за приобщаващо образование са един изключително системен и нов инструмент за осигуряване на качеството на образователното приобщаване. В рамките на следващите дни НАРУ ще организира и семинар за представители на всички РЦ, за да можем окончателно да изготвим нашата визия за регионалните центрове, както и да начертаем предожения за държавните стандарти към закона. НАРУ изказва благодарност на всички наши членове, които подкрепиха нашите усилия в последните седмици. По повод организираната подписка за запазване на държавния статут на центровете, моля да ни я изпратите до петък с което ще завършим тази инициатива. Повече подробности ще коментираме на Общото събрание този месец.

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

Представители на НАРУ взeха участие в международен младежки обмен

Публикувано на 2019-07-18

Между 15 и 22 юли шестима представители на НАРУ вземат участие в младежки обмен, финансиран от програма...

Ателие за социално предприемачество- създаване на свещи

Публикувано на 2019-07-12

Международните доброволци на НАРУ по проект „Учим и израстваме заедно“, 2018-1-BG01-ESC11-061126 от Турция, Гърция...

Доброволците на НАРУ по ЕКС презентират на педагогически съвет на...

Публикувано на 2019-06-24

Днес международните доброволци на НАРУ по проект "Учим и израстваме заедно", програма Европейски корпус за...

Младежки работници от 5 страни се обучаваха по проект Sentyr

Публикувано на 2019-06-24

Между 18 и 22 юни в гр.София се проведе обучение на младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И...

Обучение за младежки работници по проект SENTYR

Публикувано на 2019-06-18

На 18 юни стартира петдневно обучение за младежки работници по проект "СЕБЕПОЗНАНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

Преживяване на културното наследство в професионалното образование и...

Публикувано на 2019-01-15

Начална дата: 01.11.2018 Крайна дата: 30.04.2021 „Преживяване на културното наследство в професионалното...

“РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЗИТИВНИ НАГЛАСИ И БАЗИРАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА...

Публикувано на 2018-11-14

Проектът ще се изпълнява до 2021 година и цели да промени европейските политики за приобщаващото образование....

ОБМЯНА НА ЗНАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

Публикувано на 2018-11-05

Проектът е с продължителност 17 месеца и в резултат на него ще бъде създаден Наръчник за работа с младежи с...

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Меню