Национална асоциация на ресурсните учители

България

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР–ВРАЦА ПОСЕТИХА УЕЛС ПО ПРОЕКТ „ФОКУС ПРИОБЩАВАНЕ“

Публикувано на 2017-11-21

     От 6 до 10 ноември специалисти от Регионален център–Враца проведоха мобилност по проект „Фокус Приобщаване“ по програма Еразъм+ в гр. Конуи, Уелс. Проектът е свързан с наблюдение в работна среда  на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и запознаване с особеностите на приобщаващото образование в страните-партньори по проекта. 

Основният партньор по проекта е The Gyffin School– училище за ученици от 8 до 11г. с  поведенчески и емоционални проблеми и затруднения от аутистичния спектър. Беше наблюдавана работата на учителите, които подготвят децата за включването им в общообразователна среда, предимно чрез терапевтични дейности за овладяване на агресивното поведение и емоционалната нестабилност.  

  Групата от Враца заедно с г-жа Лорета Колева – експерт в РУО – Враца посети и Yr Wyddfid Education Centre – училище за деца с поведенчески проблеми на възраст 11 - 14 години, както и новооткритото специално училище в Landudno.  В него се обучават учениците с тежки и множество увреждания. В училището учат около 250 ученици, които се подпомагат от около 160 души персонал.

Беше проведена и работна среща с мениджъра на Департамента по социално включване и услуги за област Конуи. По време на срещата стана ясно, че има прилика между дейностите на Департамента и функциите на Регионалните центрове в предоставянето на методическа подкрепа, квалификация, оценка и супервизия на процеса на приобщаващо образование.

 Дискусия по време на събитието

 

 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

ДАРЕНИЕ НА БРАЙЛОВИ МАШИНИ

Публикувано на 2019-01-17

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Стара Загора получи брайлови...

"Стъпка по стъпка" доброволцит на НАРУ помагат на ученици за лесна адаптация...

Публикувано на 2019-01-16

Доброволците на НАРУ по проект "Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда"/ Еразъм +, помагат на...

В БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪВЕЖДА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В УЧИЛИЩАТА

Публикувано на 2019-01-08

В рамките на сътрудничество между Министерство на образованието и науката и UNICEF, в България започва...

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР В ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА С АУТИЗЪМ

Публикувано на 2018-12-20

Представители на РЦПППО - София град се включиха в Коледен  благотворителен базар в подкрепа на децата с...

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР-СИЛИСТРА ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ

Публикувано на 2018-12-18

Областният координатор на ГЕРБ в Силистра Тодор Тодоров,  заедно с областния управител Ивелин Статев и ...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

„Стъпка по стъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28 -02-2019  

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Меню