Национална асоциация на ресурсните учители

България

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР–ВРАЦА ПОСЕТИХА УЕЛС ПО ПРОЕКТ „ФОКУС ПРИОБЩАВАНЕ“

Публикувано на 2017-11-21

     От 6 до 10 ноември специалисти от Регионален център–Враца проведоха мобилност по проект „Фокус Приобщаване“ по програма Еразъм+ в гр. Конуи, Уелс. Проектът е свързан с наблюдение в работна среда  на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и запознаване с особеностите на приобщаващото образование в страните-партньори по проекта. 

Основният партньор по проекта е The Gyffin School– училище за ученици от 8 до 11г. с  поведенчески и емоционални проблеми и затруднения от аутистичния спектър. Беше наблюдавана работата на учителите, които подготвят децата за включването им в общообразователна среда, предимно чрез терапевтични дейности за овладяване на агресивното поведение и емоционалната нестабилност.  

  Групата от Враца заедно с г-жа Лорета Колева – експерт в РУО – Враца посети и Yr Wyddfid Education Centre – училище за деца с поведенчески проблеми на възраст 11 - 14 години, както и новооткритото специално училище в Landudno.  В него се обучават учениците с тежки и множество увреждания. В училището учат около 250 ученици, които се подпомагат от около 160 души персонал.

Беше проведена и работна среща с мениджъра на Департамента по социално включване и услуги за област Конуи. По време на срещата стана ясно, че има прилика между дейностите на Департамента и функциите на Регионалните центрове в предоставянето на методическа подкрепа, квалификация, оценка и супервизия на процеса на приобщаващо образование.

 Дискусия по време на събитието

 

 

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от НАРУ

НАРУ ПРЕДСТАВИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА В ТУРЦИЯ

Публикувано на 2018-08-16

На 12-16 август в гр.Бурса, Турция се проведе европейска среща на организациите, работещи по Европейска...

Доброволци взеха участие в Лятната програма на РЦПППО-София-град

Публикувано на 2018-07-30

Международните доброволци на НАРУ по ЕДС, взеха участие в лятна програма за деца и ученици със специални...

Представители на НАРУ на проект за популяризиране на Спорт за всички и...

Публикувано на 2018-07-12

Между 08.07 и 13.07,  представители на НАРУ - Владимир Вълов, Анна Иванова, Димитър Николов и Десимиляна...

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ОБУЧИТЕЛИ

Публикувано на 2018-07-04

НАРУ чрез своя национален инситут за образование и приобщаващи политики връчи удостоверенията на...

НАРУ участва в заключителна среща по проект за общностно оргнизарене в...

Публикувано на 2018-06-26

На 26 и 27.06. в Катовице, Полша представителите на НАРУ Калина Христова и Димитър Иванчев участват във...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Последно от ПРОЕКТИ

„Стъпка по стеъпка от училище към пазара на труда „

Публикувано на 2018-06-07

Европейска доброволческа служба Продължителност: Начална дата: 01-05-2018 Крайна дата: 28...

Европейско училище за общностно организиране

Публикувано на 2018-02-02

Времеви обхват: 12.2015  до 09.2018. Партньори: Полша - Асоциация “Bona Fides” (основен кандидат) България –...

Eвропейска доброволческа служба- ЕДС, “Стъпка по стъпка oт училище към...

Публикувано на 2018-02-02

Стартова дата: 01.05.2018 Финална дата: 28.02.2019 Проектът, Европейска доброволческа служба “Стъпка по стъпка...

Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: Начална дата: 01-07-2017 Крайна дата: 28 -02-2019 Партньори: National Association of Resource Teachers - Bulgaria Center for Youth...

Self-Awareness and Entrepreneurship of Youth in Risk (SENTYR)

Публикувано на 2018-02-02

Продължителност: 01-10-2017 - 30-09-2019 Партньори: Бъдеще за всички нас- BG Business Intuition/Martijn Meima Coaching- NL Igdir Il Milli Egitim...

Меню