Национална асоциация на ресурсните учители

България

Проекти

Light a Candle Bright Your Future - CANDLE

Публикувано на 2016-10-29

Начало: Август, 2016 Край: Октомври, 2017 По време на проекта 14 младежки работника от  България, Турция, Литва,...

Quality Assurance in VET for learners with ADHD

Публикувано на 2016-10-29

Проект "Quality Assurance in VET for learners with ADHD" има за цел да промотира приобщаващото образование сред ученици с...

Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Learning /PRETTI

Публикувано на 2016-10-29

Начало: Октомври, 2016 Край: Октомври, 2018 Основаната идея на двугодишния проект е  да повиши капацитета на...

“Non-Formal Education and Diversity in European Youth Work: Subjects - Methods – Exchange” Неформално...

Публикувано на 2016-03-23

От 2-ри - 06 април 2016 г. младежки работници от 19 различни европейски страни се срещнаха в Тетово (Македония)....

"Ежегоден фестивал на спортното приобщаване, Столична община "Sports Inclion Festival",...

Публикувано на 2016-03-15

Начало на проекта:30/03/2016 Край на проекта: 05/07/2016   Проект „Ежегоден фестивал на спортното...

„Go green, Grow Inclusion!“, Erasmus+

Публикувано на 2015-09-20

Начало на проекта: 28/09/2015 Край на проекта: 28/09/2016   Проект по КД1 Европейска доброволческа служба, който има...

"Erasmus 4VIP"

Публикувано на 2015-09-16

Заедно с организации от Румъния, Македония и Кипър НАРУ участва в проект насочен към младежите с нарушено...

“Зелено включване“, Мтел Еко Грант “Green Inclusion“, Mtel Eco Grant

Публикувано на 2014-06-02

Начало на проекта: 10/06/2014 Край на проекта: 31/12/2014   Проектът има за цел да развие и популяризира...

Програма "Младежта в действие", Дейност 2 Европейска доброволческа служба,...

Публикувано на 2012-07-25

Начало на проекта:01/08/2012 Край на проекта: 01/08/2013   НАРУ прие трима млади доброволци от Испания и Франция с...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню