Национална асоциация на ресурсните учители

България

Публикации

НАРУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТАЖАНТИ

Публикувано на 2015-05-13

Във връзка с новата стажантска програма на НАРУ имаме удоволствието да обявим първите две позиции, за които...

НАДАРЕН + СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ = НЯМА ЧИН ЗА ТЕБ

Публикувано на 2015-05-04

Националния център за изследване на уврежданията в САЩ наскоро публикува статия, позовавайки се на нови...

ДЕЦА С АУТИЗЪМ СЕ ПОВЛИЯВАТ ДОБРЕ ОТ МАСАЖНА ПРОЦЕДУРА

Публикувано на 2015-04-17

Масажна процедура, разработена за деца с аутизъм може да намали тежестта на състоянието с до една трета още...

ПРАКТИКА ОТ САЩ: ОТПУСКАТ СРЕДСТВА ЗА АДАПТИРАНИ ЖИЛИЩА НА ХОРА С...

Публикувано на 2015-03-09

Министерството на жилищното развитие и градско строителство на САЩ отпуска 150 милиона долара за осигуряване...

НАРУ ЗАПОЧВА ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОФИЛ НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ В КОНТЕКСТА НА...

Публикувано на 2015-02-17

НАРУ започва обсъждане във всички свои регионални структури за изготвяне на професионален профил на...

ЗАВЪРШИ ПЪРВИ МОДУЛ НА КУРСА ПО ПРИОБЩАВАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Публикувано на 2013-06-21

НАРУ-България съвместно с IASE проведе първия в България виртуален курс за професионалисти по "Приобщаване в...

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА ПОСТИГАНЕ НА...

Публикувано на 2013-06-03

Това ръководство е продукт на международния проект “Ромските семейства се включат: транснационална...

Обострено възприятие на движенията при аутистите може да лежи в основата на...

Публикувано на 2013-05-17

Според ново проучване от 8 Май, 2013, децата с аутизъм виждат едно движение два пъти по-бързо отколкото другите...

КАК ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРОМЕНИХА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ...

Публикувано на 2013-01-21

Новите технологии могат да се използват и за доста по-полезни неща от компютърните игри и часовете...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню