Национална асоциация на ресурсните учители

България

Публикации

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН- БРОЙ 9

Публикувано на 2012-09-22

Готов е нашия нов Ресурсен бюлетин. В този брой правим кратък анализ на дейността на НАРУ за последната една...

АНДРЮ ФУЛЪР:ДЕЦАТА СЕ ПРОМЕНЯТ САМО КОГАТО И ВИЕ СЕ ПРОМЕНИТЕ

Публикувано на 2012-08-10

Андрю Фулър е клиничен психолог и семеен терапевт, който предлага практическа подкрепа за родители и...

БЮЛЕТИН НА NASET- ЮЛИ 2012

Публикувано на 2012-08-07

Всички членове на НАРУ вече имат достъп и до бюлетина на Национална Асоциация на Учителите по Специално...

WORKSHOP: "ТАНЦИТЕ ОТ ВАШИТЕ СПОМЕНИ" В ПОЛША

Публикувано на 2012-07-23

Получихме съобщение за възможност да кандидатствате за участие в WORKSHOP: "ТАНЦИТЕ ОТ ВАШИТЕ СПОМЕНИ" в Полша на...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН- БРОЙ 8

Публикувано на 2012-07-05

Излезе Ресурсен бюлетин бр.8 за всички наши членове и приятели. Този брой се подготви от Регионалната секция...

Как да се оценяват знанията на учениците – въпрос с повишена трудност

Публикувано на 2012-05-28

Четири години след въвеждането на матурите, въпросът за това адекватно ли се оценяват знанията на...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО КОМЕНСКИ

Публикувано на 2012-05-19

Същност на дейност Асистентски стаж Целта на дейността Асистентски стаж – дейност по секторна програма...

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ГРУПИ ДЕЦА В РИСК В БЪЛГАРИЯ

Публикувано на 2012-05-16

Този Ситуационен анализ се реализира в рамките на международния проект Марио – съвместнa дейност за...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН - ПРОЛЕТЕН БРОЙ

Публикувано на 2012-05-16

Уважаеми Колеги, Излезе бр.7 на нашето издание Ресурсен бюлетин. Основните акценти в него са: -Международна...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню