Национална асоциация на ресурсните учители

България

Публикации

WORKSHOP: "ТАНЦИТЕ ОТ ВАШИТЕ СПОМЕНИ" В ПОЛША

Публикувано на 2012-07-23

Получихме съобщение за възможност да кандидатствате за участие в WORKSHOP: "ТАНЦИТЕ ОТ ВАШИТЕ СПОМЕНИ" в Полша на...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН- БРОЙ 8

Публикувано на 2012-07-05

Излезе Ресурсен бюлетин бр.8 за всички наши членове и приятели. Този брой се подготви от Регионалната секция...

Как да се оценяват знанията на учениците – въпрос с повишена трудност

Публикувано на 2012-05-28

Четири години след въвеждането на матурите, въпросът за това адекватно ли се оценяват знанията на...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО КОМЕНСКИ

Публикувано на 2012-05-19

Същност на дейност Асистентски стаж Целта на дейността Асистентски стаж – дейност по секторна програма...

СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ ГРУПИ ДЕЦА В РИСК В БЪЛГАРИЯ

Публикувано на 2012-05-16

Този Ситуационен анализ се реализира в рамките на международния проект Марио – съвместнa дейност за...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН - ПРОЛЕТЕН БРОЙ

Публикувано на 2012-05-16

Уважаеми Колеги, Излезе бр.7 на нашето издание Ресурсен бюлетин. Основните акценти в него са: -Международна...

ЕДВА 15% ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗБИРАТ СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА

Публикувано на 2012-05-07

В момента отглеждаме поколение, което израства не с нас, а покрай нас, в един паралелен, виртуален свят, смята...

Инструкции за адаптиране на спортовете футбол и волейбол за ученици със...

Публикувано на 2012-05-04

Качественото адаптиране на физическото възпитание изисква учителят да диференцира...

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН-БРОЙ 6

Публикувано на 2012-04-01

Ресурсен бюлетин брой 6 Темите: Ресурсните учители и 2 април - Световен ден за информираност по въпросите на...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню