Национална асоциация на ресурсните учители

България

Позиция

Специални образователни потребности

Публикувано на 2011-11-21

НАРУ-България подкрепя запазване на термина Специални образователни потребности, като част от утвърдена...

Logo
Регистър на ресурсните учители и специалисти
http://www.teach.bg

Меню